Groen kritisch over Europees migratiepact

10 April 2024

Groen kritisch over Europees migratiepact

'Dat Europa de deur openzet om kinderen op te sluiten, dat is een achteruitgang van de waarden waarvoor Europa staat. In België zal dat met Groen in de regering nooit gebeuren.'

Zonet stemde het Europees Parlement over het nieuwe migratiepact. 'Migratie is het onderwerp bij uitstek dat over landsgrenzen heen gecoördineerd moet worden. Dat er voor het eerst sinds 2015 een Europees akkoord rond migratie is, dat is dus goed', klinkt het bij Groen-covoorzitster Nadia Naji, die tegelijk kritisch is over bepaalde elementen uit het akkoord. 'Dat Europa de deur openzet om kinderen op te sluiten, dat is een achteruitgang van de waarden waarvoor Europa staat. In België zal dat met Groen in de regering nooit gebeuren.'

'We zien in dit akkoord duidelijk de gevolgen van het feit dat steeds meer partijen, hier en in heel Europa, opschuiven naar rechts. Groen is de enige partij die nog luid en duidelijk zegt dat onschuldige kinderen opsluiten meer dan een brug te ver is. Dat zegt veel over de opgeschoven normen en waarden van andere partijen', stelt Naji vast.

Dat er geen verplichte spreiding tussen de lidstaten werd afgeklopt, vindt de groene covoorzitster eveneens een gemiste kans. 'Met een verplichte spreiding zorg je ervoor dat elk land verantwoordelijkheid neemt om mensen op de vlucht op te vangen. Dat komt ook de kwaliteit van de opvang in elk land ten goede: als ieder z'n deel doet, kan elk land die opvang menswaardig organiseren.' In plaats daarvan wordt er gekozen voor een systeem waarbij landen grensbewaking kunnen financieren of andere landen kunnen betalen om zo hun solidariteit af te kopen, hoewel een verankering van solidariteit net een belangrijke doelstelling was van het pact.

Ook bij de verplichte grensprocedure stelt Naji zich vragen. Het akkoord legt vast dat elk land die zelf mag organiseren. Daarbij wordt verplichte opsluiting in detentiecentra - zoals vandaag al gebeurd in Griekenland - niet verhinderd, laat staan uitgesloten. Ook over de controle op pushbacks is er nog veel onduidelijkheid. 'Mensenrechten zijn er voor iedereen, ook voor mensen op de vlucht. Op dit moment is het erg onduidelijk of de mensenrechten altijd en overal gewaarborgd zijn.'