1 mei: Groen wil verschil tussen top- en minimumlonen verkleinen

30 April 2023

1 mei: Groen wil verschil tussen top- en minimumlonen verkleinen

Verklein de kloof tussen de rijksten en de armsten in onze samenleving.

Aan de vooravond van 1 mei wil Groen covoorzitster Nadia Naji de ongelijkheid tussen lage en toplonen aanpakken. Ze vraagt aan de sociale partners het debat op te starten om binnen sectoren afspraken te maken om het verschil tussen de laagste en hoogste lonen kleiner te maken.

Naji: "In een aantal bedrijven is het verschil tussen het hoogste en laagste loon veel te groot. De topman van Delhaize verdient 128 keer het gemiddelde salaris van een winkelmedewerker. Die exuberante verschillen zijn niet uit te leggen en moeten eruit. De sociale partners kunnen hierin een belangrijke rol spelen en afspraken maken die vooral de laagste lonen sneller doen stijgen."

Naji heeft zelf 7 jaar deeltijds bij Delhaize gewerkt om haar studies te bekostigen. "Ik heb veel respect voor mijn ex-collega's van Delhaize, zij werken kei hard voor een basisloon. Het verschil met de topmanager is te groot en komt de productiviteit niet ten goede. De kloof tussen de rijksten en de armsten in onze samenleving wordt hiermee nog groter."

Groen vraagt dat de sociale partners aan tafel gaan zitten om afspraken te maken over de maximale loonspanning binnen sectoren. "Topfuncties mogen goed hun boterham verdienen. Maar het verschil is momenteel te groot. Bovendien blijkt dat de laatste twintig jaar de laagste brutolonen amper stegen, terwijl de hoogste er sterk op vooruit gingen. Willen we meer mensen aan het werk krijgen, dan moet er iets gedaan worden aan de minimumlonen. De sociale partners zijn voor ons de ideale trekkers om afspraken te maken binnen sectoren."

Ook moeten de lonen volgens Naji transparanter worden. "Er bestaan duidelijke barema's tot en met de kaderfuncties, maar voor topfuncties zijn die er niet. De zwijm van geheimhouding die die rond toplonen hangt moet eruit. Transparantie is een eerste noodzakelijk stap om sociaal beleid rond lonen te voeren."

Volgens een studie van denktank Minerva stegen de hoogste brutolonen de laatste twintig jaar 4 keer meer dan de laagste. "De laagste lonen zijn vandaag de facto niet hoger dan tien jaar geleden", klinkt het. "De ongelijkheid is al groot en wordt alleen maar groter", aldus Naji. "Net voor mensen die een laag loon hebben maakt elke euro meer het verschil. Wij willen meer rechtvaardigheid en de laagste lonen sneller laten stijgen."

Volg onze strijd voor gelijke kansen