Eerlijke kansen voor elk kind: samen tegen kansarmoede

07 December 2022

Eerlijke kansen voor elk kind: samen tegen kansarmoede

Een warme thuis is een basisrecht voor iedereen. Eerlijke kansen voor elk kind, dat begint bij een menswaardig inkomen voor het gezin waarin zij opgroeien.

Niemand kiest voor armoede. Het is een onrecht dat generaties raakt en het is een gevolg van politiek wanbeleid. Daar leggen wij ons niet bij neer.

Goed zijn voor elkaar, dat betekent eerlijke kansen voor iedereen. Voor Groen heeft elk kind het recht om zorgeloos op te groeien, om te spelen en te leren. Een gezonde school- en leefomgeving, een warme thuis, goed internet, fijne hobby's, ... zijn kinderrechten, ongeacht waar je opgroeit.

Maar de situatie waarin je geboren wordt, bepaalt nog te veel het pad dat je vervolgens aflegt. Elk kind draagt een rugzakje mee, maar daar zitten soms meer belemmeringen in dan kansen. Op dit moment leven meer dan 280.000 Belgische kinderen in armoede. Dat betekent voor hen bijvoorbeeld wonen in een huis dat niet verwarmd wordt, naar school gaan zonder boeken, nooit eens een weekje onbezorgd op vakantie kunnen gaan of een bezoek aan de dokter moeten uitstellen.

Volg wat Groen doet tegen armoede en ongelijkheid

Een warme thuis voor elk kind

Eerlijke kansen voor elk kind, dat begint bij een menswaardig inkomen voor het gezin waarin zij opgroeien. Groen wil hogere minimumlonen en uitkeringen tot aan de armoedegrens. We hervormen ook de kinderbijslag zodat die extra steun geeft aan de gezinnen die het het meest nodig hebben. Zo zorgen we voor meer rust en vrijheid bij de mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen.

Tegelijk lopen mensen in armoede aan tegen onbetaalbare facturen. Een warme thuis is een basisrecht, maar een thuis huren en verwarmen wordt steeds moeilijker. Ook dat kunnen we aanpakken. We breiden het sociaal energietarief uit en zorgen voor een huurtoelage voor mensen die moeten huren op de privémarkt omdat er geen sociale woningen beschikbaar zijn.

Naast inkomens verhogen en facturen verlagen, zorgen we ervoor dat mensen in kansarmoede niet uit de boot vallen voor openbare diensten zoals onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorg. We verlagen drempels door bijvoorbeeld in te zetten op meer (nabije) plaatsen, brugfiguren en automatische toekenning van rechten. 

Veel mensen willen solidair zijn, want een samenleving zonder armoede, is een rijkere samenleving. We creëren eerlijke kansen voor mensen in armoede door de belastingen te verschuiven naar de allerrijksten. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten: iedereen draagt eerlijk bij.

Eerlijke kansen op school

Elk kind verdient een eerlijke start en dé plek om die kansen te geven, is op school. Kansen op talenten ontwikkelen, leren en ontdekken, een eigen mening vormen, samenwerken en spelen met leeftijdsgenoten.

Tegelijk mogen kinderen de gevolgen van armoede niet meedragen in hun boekentas: sommige kinderen hebben thuis geen rustige plek om huiswerk te maken. Door oplopende schoolkosten zitten sommigen zonder materiaal in de klas. Anderen zitten met honger op de schoolbanken. Dat heeft gevolgen voor hun welzijn, motivatie en prestaties op school.

Daarom willen wij bijvoorbeeld een maximumfactuur in het middelbaar onderwijs, een gratis internetabonnement voor scholieren en gezonde warme maaltijden op school. Tegelijk investeren we in armoedebewuste scholen waarin brugfiguren drempels verlagen en mentoren startende leerkrachten begeleiden met bijzondere aandacht voor kansarmoede. Lees hier onze visienota.

In een welvarend land als België zou elk kind een zorgeloze jeugd moeten hebben. Politieke keuzes hebben zoveel impact. Wij kiezen ervoor om te investeren in de toekomst van mensen, onze kinderen en onze samenleving. Wil je op de hoogte blijven van ons werk rond armoede en ongelijkheid?

Volg wat Groen doet tegen armoede en ongelijkheid