Groen tevreden met goedkeuring natuurherstelwet

27 Februari 2024

Groen tevreden met goedkeuring natuurherstelwet

"Onze planeet beschermen, dat is onze gezondheid en voedselzekerheid beschermen en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Groen wil meer natuur in onze steden, dorpen en heel Vlaanderen. Hiermee zetten we een goede eerste stap. De Europese natuur verdwijnt zienderogen en verdraagt geen pauzeknop zoals conservatieven en de agro-lobby beweren."

Het Europees Parlement stemde finaal voor de natuurherstelwet. Een meerderheid sprak zich uit voor meer en betere natuur in Europa. Europees Parlementslid Sara Matthieu reageert: "Onze planeet beschermen, dat is onze gezondheid en voedselzekerheid beschermen en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Groen wil meer natuur in onze steden, dorpen en heel Vlaanderen. Hiermee zetten we een goede eerste stap. De Europese natuur verdwijnt zienderogen en verdraagt geen pauzeknop zoals conservatieven en de agro-lobby beweren."

Conservatieve tegenkanting

De goedkeuring van de Europese natuurherstelwet is een werk van lange adem. Ook deze keer hebben de rechtse fracties ECR, EPP en ID er alles aan gedaan om het Europees natuurherstel af te zwakken. Conservatieven probeerden de wet volledig te torpederen, zonder succes. Volgens Matthieu heeft het gezond verstand gewonnen: "Dankzij druk van de groenen zal in 20% van het land- en zeegebied de natuur hersteld worden en wordt ook de bescherming van onze veengebieden en bestuivers, zoals bijen, toegevoegd aan de natuurherstelplannen van de lidstaten. De conservatieve fracties hechten hier duidelijk geen waarde aan, maar zeker in een volgebouwd gebied als Vlaanderen moeten we extra waakzaam zijn over de weinige natuur die ons nog rest. Boeren hebben alle belang bij een gezonde grond en meer bestuivers die voor onze voedselvoorziening zorgen. Europese burgers hebben recht op een gezonde leefomgeving en mooie natuur. Deze natuurherstelwet is een noodzakelijke eerste stap richting meer bossen, meer biodiversiteit en een betere gezondheid voor ons allemaal."

Vlaanderen staat alleen

Volgens Mieke Schauvliege, fractieleidster voor Groen in het Vlaams Parlement, blokkeert de Vlaamse regering de bescherming van onze natuur én onze gezondheid: "Grote bedrijven en duizenden wetenschappers zijn het allemaal eens: natuur, klimaat en onze gezondheid gaan hand in hand. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir staat zogezegd aan de kant van de natuurbeschermers, maar haar partij stemt vandaag mee in lijn met de agrolobby. Klimaatsaboteur Demir spreekt zich enkel uit voor natuur als het haar politiek goed uitkomt, maar in werkelijkheid wil ze de belangrijkste natuurwetgeving in Europa, met verreweg de grootste impact, tegenhouden."

Het vervolg

Nu het Europees Parlement zich finaal achter de natuurherstelwet heeft geschaard, zullen de Europese regeringsleiders zich de komende weken uitspreken over de natuurherstelwet. Schauvliege roept de Vlaamse regering op niet langer als klimaatsaboteur te handelen: “Een nieuwe onthouding van België is compleet onaanvaardbaar. Ik roep Vlaanderen op om opnieuw zuurstof te bieden aan biodiversiteit, het klimaat, de bevolking, de landbouw en onze economie.”