Groen wil gratis onderwijs voor elk kind

07 Maart 2024

Groen wil gratis onderwijs voor elk kind

Nadia Naji: "Het kan niet dat kinderen zonder schoolmateriaal in de klas zitten, omdat de schoolkosten te hoog zijn."

Op 16 maart trapt de partij Groen haar campagne af op hun Campagnestartdag in Sint-Niklaas en vandaag lanceert de partij een eerste deel van haar verkiezingsprogramma: 5 voorstellen om ongelijkheid in het onderwijs weg te werken. Want oplopende schoolkosten maken het, in combinatie met stijgende levensduurte, voor steeds meer ouders lastig om de schoolfacturen te betalen. Groen wil daarom dat de volgende Vlaamse Regering een prioriteit maakt van gratis onderwijs. Groen-covoorzitster Nadia Naji: "Het kan niet dat kinderen zonder schoolmateriaal in de klas zitten, omdat de schoolkosten te duur zijn."

Volgens Groen is onderwijs de belangrijkste motor tegen ongelijkheid en een basisrecht voor elk kind. De partij verwijst naar het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, dat stelt dat basisonderwijs gratis moet zijn en aanbeveelt om ook het secundair onderwijs gratis te maken. Groen wil dat principe nu verankeren in het volledige Vlaamse onderwijssysteem. "Schoolkosten mogen geen drempel vormen voor je studiekeuze, daarom moet de volgende minister van Onderwijs het onderwijs gratis maken voor alle leerlingen.", legt Naji uit. 

Het voorstel van Groen omvat verschillende maatregelen:

  • Gratis schoolmateriaal, ook in het middelbaar: Schoolkosten kunnen oplopen tot wel 3.600 euro per jaar, vooral in technische, beroeps- of kunstopleidingen. Groen wil zorgen over schoolkosten wegnemen door schoolmateriaal gratis ter beschikking te stellen voor alle leerlingen, ongeacht hun studierichting.
  • Versterking van de schooltoeslag: Groen wil de schooltoeslag versterken, zodat ouders voor elk kind ook andere schoolkosten (uitstappen, boekentas, pennenzak, ...) zonder zorgen kunnen betalen.
  • Gratis gezonde maaltijden voor leerlingen die moeilijk rondkomen thuis: Om ervoor te zorgen dat elk kind optimaal kan leren, pleit Groen voor gezonde maaltijden op school en die willen we gratis voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
  • Gratis zwemlessen voor kinderen in de lagere school: Vandaag schaffen scholen zwemlessen af, omdat ze niet genoeg budget hebben. Daarom stelt Groen voor om voldoende middelen te voorzien voor scholen, zodat zwemlessen gratis kunnen worden aangeboden. 
  • Gratis menstruatieproducten: om menstruatie-armoede op school tegen te gaan, voorzien we gratis menstruatieproducten op school.

"Een gezonde maaltijd voor ieder kind, deftig lesmateriaal voor alle leerlingen, ongeacht de studiekeuze die ze maken en gratis menstruatieproducten. Dat zijn voor ons logische ingrediënten voor een toegankelijker onderwijs en vooral een eerlijke start voor elk kind, ongeacht afkomst of financiële situatie. Dat zal voor Groen dé inzet zijn bij de vorming van de volgende Vlaamse Regering. Ongelijkheid in ons onderwijs is schadelijk en heeft lang genoeg geduurd", besluit een strijdvaardige Naji.