Groen bezorgd over recordaantal vroegtijdige schoolverlaters

28 Februari 2024

Groen bezorgd over recordaantal vroegtijdige schoolverlaters

'Onderwijs zou een springplank moeten zijn naar goeie job en een mooie toekomst. Maar steeds vaker zien we dat leerlingen ergens onderweg achtergelaten worden door de Vlaamse regering, de meest kwetsbare leerlingen eerst.'

14 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs verlaten de middelbare school zonder diploma, een verontrustend record. Groen-covoorzitster Nadia Naji en parlementslid Elisabeth Meuleman zijn bezorgd. 'Deze cijfers zijn alarmerend. Onderwijs zou een springplank moeten zijn naar goeie job en een mooie toekomst. Maar steeds vaker zien we dat leerlingen ergens onderweg achtergelaten worden door de Vlaamse regering, de meest kwetsbare leerlingen eerst', klinkt het bezorgd bij de groenen. 'Zolang eerlijke kansen op school geen prioriteit zijn, doen traditionele partijen niets anders dan de ongelijkheid in stand houden in plaats van die aan te pakken. Er is dringend nood aan een progressieve koerswijziging.'

Gemiddeld 2, zelfs bijna 3, leerlingen per klas zonder diploma: dat is wat er achter het record van 14 procent vroegtijdige schoolverlaters schuilgaat. 'Dramatisch', vat Naji het samen, die minister Weyts oproept om veel sterker in te zetten op ondersteuning van scholen met veel kwetsbare leerlingen, omdat daar het percentage schoolverlaters traditioneel het hoogst is. 'Er is nood aan gerichte financiering voor deze scholen: als de uitdagingen groter zijn dan in een gemiddelde school, dan hoort de financiering daarop afgestemd te zijn. Dat is vandaag veel te weinig het geval waardoor leerkrachten, ondanks dat ze elke dag het beste van zichzelf geven, geen antwoord kunnen bieden op de noden van hun leerlingen die vervolgens afhaken.' De groenen pleiten onder meer voor kleinere klassen, waardoor leerlingen beter opgevolgd kunnen worden en het ook veel sneller opgepikt kan worden als een leerling dreigt af te haken.

Naji en Meuleman wijzen er bovendien op dat deze problematiek aanpakken niet kan zonder ook het lerarentekort aan te pakken. 'Eerlijke kansen op school beginnen met een leerkracht voor de klas. Goeie, gemotiveerde leerkrachten spelen een sleutelrol in het leven van jongeren en het halen van hun getuigschrift. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat leerkrachten evenmin de handdoek in de ring gooien', benadrukt Meuleman. Vandaag houdt één leerkracht op drie het binnen de vijf jaar alweer voor bekeken. Om die uitstroom tegen te gaan willen de groenen inzetten op betere opleiding én begeleiding van startende leerkrachten, met onder meer een aangepaste lesopdracht de eerste jaren en meer samenwerking binnen schoolteams zodat starters beter ondersteund worden.

Dramatische onderwijsweek
Het nieuws over het record vroegtijdige schoolverlaters komt bovenop het nieuws dat steeds meer kleuters een jaar moeten dubbelen en ook steeds meer leerlingen in het lager onderwijs zonder getuigschrift de lagere school verlaten: op zes jaar tijd is dat aantal verdubbeld. 'Minister Weyts heeft er altijd z'n mond over vol dat Vlaanderen een kenniseconomie is. Maar met hem aan het roer zien we dat kennis op school steeds minder wordt doorgegeven. Dat zal op termijn desastreus zijn voor onze arbeidsmarkt. De voorbije vijf jaar stellen op scherp dat enkel met Groen er een progressieve koerswijziging komt in ons onderwijs die volop inzet op eerlijke kansen en de strijd tegen ongelijkheid. Van deze Vlaamse regering zal het niet komen', besluiten de groenen.