Faillissement Van Hool: 'Zorg voor getroffen gezinnen nu prioriteit'

08 April 2024

Faillissement Van Hool: 'Zorg voor getroffen gezinnen nu prioriteit'

'De Vlaamse regering moet nu alles op alles zetten om de mensen die hun job en inkomen verliezen te helpen. Zowel bij de praktische nasleep van het faillissement en met psychologische begeleiding van de getroffenen, als bij de zoektocht naar een nieuwe job.'

Veel meer personeelsleden dan verwacht verliezen hun job bij busbouwer Van Hool. Dat raakte vandaag bekend. Groen-covoorzitster Nadia Naji en regioparlementslid Staf Aerts dringen erop aan dat zorg voor de getroffen gezinnen nu prioriteit moet zijn. 'Dit is een gitzwarte dag voor het personeel van Van Hool en hun families. De Vlaamse regering moet nu alles op alles zetten om de mensen die hun job en inkomen verliezen te helpen. Zowel bij de praktische nasleep van het faillissement en met psychologische begeleiding van de getroffenen, als bij de zoektocht naar een nieuwe job. De urgentie lijkt totaal afwezig bij ministers Jambon en Brouns.'

Heel concreet dringen de groenen erop aan dat de Vlaamse regering de VDAB helpt bij het opvangen van de getroffen werknemers. 'Na het verwerken van de eerste klap, waarvoor we aandringen op psychologische begeleiding van de getroffen werknemers, is de VDAB de organisatie bij uitstek die mensen naar nieuw werk kan begeleiden. Maar dan moeten ze daar wel de nodige steun en middelen voor krijgen, terwijl er jarenlang bespaard is op de dienst. Er is dus nood aan meer steun van de organisatie zodat zij de nodige begeleiding en omscholing kunnen aanbieden', aldus Aerts. Het Groen-parlementslid stelt onder meer ook voor om gericht jobbeurzen op poten te zetten om mensen naar werk te begeleiden.

De volgende Vlaamse regering moet daarbovenop ook haar industrieel beleid herdenken, benadrukt Naji, waarvoor sterker moet samengewerkt worden met het onderwijs, de kennisinstellingen en de VDAB om mensen op te leiden of om te scholen voor de jobs in de industrie van de toekomst. 'Met de nodige goede begeleiding zullen veel werknemers van Van Hool op termijn aan de slag kunnen in de technische jobs die nodig zijn voor de groene transitie, denk aan zonnepanelen en laadpalen, en waar nu een nijpend personeelstekort is. Maar in plaats van eerst faillissementen af te wachten, is het aan de volgende Vlaamse regering om proactief te kijken welke sectoren welke profielen nodig hebben en die bedrijven daar dan maximaal in te ondersteunen', benadrukt Aerts.

Naji en Aerts besluiten: 'De klimaatomslag zal ontelbaar veel nieuwe jobs creëren en andere doen veranderen. Daar moet dan wel nú over nagedacht worden: gewoon laten begaan is geen optie, dat zie je bij Van Hool. Met sterk industrieel beleid gericht op de toekomst zorgen we ervoor dat mensen in duurzame, toekomstbestendige jobs aan de slag kunnen, wat goed is voor mensen én bedrijven.