Meer hernieuwbare energie en een duurzamere mobiliteit voor iedereen: daar wil Staf Aerts zijn schouders onder zetten.

Staf was meer dan 10 jaar mobiliteitsadviseur en begeleidde verder ook inspraaktrajecten bij organisaties en gemeentes. Politiek is hij al lang actief in Duffel, waar hij ook zes jaar lang Eerste Schepen was. In 2021 legde hij de eed af als Vlaams Parlementslid en vervelde hij tot de energie- en mensenrechtenspecialist van de Groen-fractie.

Een eerlijk klimaatbeleid moet ook een sociaal beleid zijn. Wie het financieel moeilijk heeft, moet ondersteuning krijgen, zodat iederéén mee kan in de broodnodige transitie. Daarom werkte Staf nauw samen met armoede-organisaties.

Het huidige beleid van N-VA, CD&V en Open VLD doet in Vlaanderen net het omgekeerde: Staf spitte boven dat de helft van de renovatiepremies bij de 30% rijkste Vlamingen terecht komt. Wie het financieel moeilijk heeft, valt door dit beleid al te vaak uit de boot. Net zoals de 5.000 euro subsidie bij aankoop van een elektrische wagen vooral bij de hogere inkomens terecht komt. Wie zich geen wagen kan veroorloven en op de bus rekent om ergens te geraken zag dan weer 3.000 bushaltes geschrapt worden.

Daarom rekent Staf op uw steun zodat hij zich vol voor een eerlijk klimaat- en energiebeleid kan blijven inzetten.
Het is hoog tijd dat de grote vervuilers en niet de gezinnen de rekening betalen.
Met een eerlijk klimaatbeleid valt niemand uit de boot, want 
enkel als iedereen mee kan, komen we samen verder.
Enkel met Groen.

Waar kan je me ontmoeten?

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?