Groen: "De Vlaamse regering zet gezondheid van Amerikaanse burgers op het spel voor Ineos"

05 Januari 2024

Groen:

Mieke Schauvliege: "De bevolking in Texas en Pennsylvania betaalt een hoge prijs voor de Ineos-plasticfabriek in Antwerpen"

De geplande plasticfabriek Ineos in Antwerpen zou een directe negatieve impact hebben op de gezondheid van mensen in Texas en Pennsylvania. Een groep artsen uit de Verenigde Staten heeft hierover zijn bezorgdheid geuit in een brief gericht aan Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits en Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir. Vlaams fractieleider Mieke Schauvliege: "Vlaanderen kan toch geen fabrieken bouwen die elders in de wereld zorgen voor gezondheidsproblemen en extra uitstoot van broeikasgassen? De Vlaamse regering probeert de negatieve impact van fracking op gezondheid en klimaat te verdoezelen."

Miljardair Jim Ratcliffe wil in de Antwerpse haven een ethaankraker neerzetten voor de productie van ethyleen, waarvan uiteindelijk plastics worden gemaakt. Het benodigde ethaan wordt verkregen door fracking (boren naar schaliegas) in de Verenigde Staten. Fracking is zeer slecht voor de gezondheid van mensen die er in de buurt wonen . De Ineos-plasticfabriek in de Antwerpse haven zal de vraag naar ethaan nog doen toenemen, waardoor ook de gezondheidsproblemen in de omgeving nog verergeren. Dat is in een notendop waar de Amerikaanse artsenfederatie voor waarschuwt.

Schauvliege: "Crevits en Demir willen de negatieve impact van schaliegasproductie in de VS toedekken, maar het is overduidelijk dat de bevolking in Texas en Pennsylvania een hoge prijs zal betalen voor de Ineos-plasticfabriek in Antwerpen. Onderzoek bewijst de degradatie van lucht, water en bodem door fracking. Het drinkwater van de gezinnen werd vervuild, de bodem raakte zo gedestabiliseerd met tientallen aardbevingen als gevolg."

Klimaatsaboteurs

Fracking zorgt ervoor dat er grote hoeveelheden methaan vrijkomen. Methaan is een broeikasgas dat nog veel slechter is voor het klimaat dan CO2. De negatieve impact van fracking op milieu en gezondheid is in de vergunningverlening in Vlaanderen aan Ineos tot nu toe niet meegenomen. Dat is meteen ook een van de belangrijkste argumenten van de milieuorganisaties die de vergunning aanvechten. Schauvliege: "De klimaatsaboteurs van de Vlaamse regering willen kost wat kost dat de vervuilende Ineos-platicfabriek van miljardair Jim Ratcliffe er komt. Onze planeet beschermen, dat is onze gezondheid beschermen en ook de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen."

De brief van de artsen toont aan hoe fout het kan gaan met een zogezegd geavanceerde technologie. Als voorbeeld wijzen ze op de petrochemische fabriek van Shell in Pennsylvania. Ook daar is een ethaankraker gebouwd vergelijkbaar aan de plannen van Ineos. De fabriek zou zogezegd de laagst mogelijke uitstoot hebben, maar er werden sinds opening in november 2022 al meer dan een dozijn inbreuken op de uitstootnormen vastgesteld. Amerikaanse media berichten hoe de fabriek wordt geplaagd door technische mankementen met vervuiling als gevolg.

Schauvliege: "De verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid is erg groot: de bouw van de ethaankrater in Antwerpen zadelt Amerikaanse burgers op met jarenlange gezondheidsproblemen en verergert de klimaatcrisis."