Groen wil cryptomunten beter omkaderen

02 Februari 2023

Groen wil cryptomunten beter omkaderen

Het potentieel van crypto is groot - zowel in positieve als negatieve zin. Virtuele munten zullen blijven bestaan. We kunnen er dus maar beter mee aan de slag.

In de Kamer is vandaag een resolutie aangenomen die de federale regering oproept om cryptomunten beter te reguleren. Dat is hoognodig. Volgens de ECB was er in januari 2022 een totaalwaarde van 2.500 miljard euro aan cryptomunten in omloop. Begin december 2022 was dat nog 1.000 miljard euro. Er is dus een enorm hoge volatiliteit, en veel mensen zijn veel geld kwijt. In België zou 10% van de gezinnen virtuele munten bezitten. 'Cryptomunten hebben op korte tijd een belangrijke plek veroverd in onze economische realiteit' zegt Groen-parlementslid Dieter Van Besien, die samen met zijn Ecolo-collega Gilles Vandenburre in het federaal parlement rond cryptovaluta werkt. 'Het gebrek aan wettelijke omkadering voor cryptomunten houdt risico's in voor mensen die erin investeren, maar hoe groter het bedrag dat omgaat in deze wereld wordt, hoe meer risico's er ook zijn voor de financiële stabiliteit van onze volledige economie.'

'Tijdens de covidcrisis vloeide er door een soepeler monetair beleid van centrale banken goedkoop geld de markt op. Grote hoeveelheden daarvan zijn in vastgoed, maar ook in cryptomunten terecht gekomen' voegt Van Besien toe. 'De prijzen van de munten zijn toen omhoog geschoten. Overheden konden moeilijk bijbenen, met een gebrek aan regelgeving tot gevolg. Dat was allemaal prima toen het cryptomunten voor de wind ging. Vandaag is het monetair beleid een heel stuk strakker, en zien we een eenstorting van de waarde van cryptomunten' klinkt het bij Van Besien 'Toen cryptobeurs FTX eind vorig jaar crashte bleek dat veel particulieren amper beschermd waren in geval van een faillissement. Een wettelijk kader had daar veel financieel en persoonlijk leed kunnen voorkomen. Daarom is deze resolutie belangrijk.'

De tekst omvat een hele reeks aanbevelingen en voorstellen voor de federale regering, die aan de slag moet om cryptomunten beter te omkaderen. 'Omdat de markt in cryptomunten internationaal is, heeft het vooral zin om op Europees niveau te werken aan goeie wetgeving. Onze regering moet dan ook een constructieve rol opnemen. Daarnaast willen we dat de overheid positieve informatiecampagnes uitwerkt.' Momenteel gaan die campagnes voornamelijk over de financiële risico's van cryptomunten. 'Dat is belangrijk, maar we moeten ook uitgebreider stilstaan bij de sociale en ecologische impact van cryptomunten' vindt Van Besien. 

"De klimaatimpact van crypto is niet te onderschatten" zegt het parlementslid. "Het energiegebruik van cryptomunten is navenant. Recente berekeningen wijzen uit dat één transactie in Bitcoin 1.000 KWh aan energie verbruikt. Dit is een vijftienvoud van wat het een jaar geleden was, en een derde van het gemiddeld jaarverbruik van een Belgisch gezin. Transacties vereisen zo'n hoeveelheid rekenkracht van computers dat één transactie zo'n 300 gram aan elektronisch afval kost. Mensen moeten correcte informatie krijgen over die impact wanneer ze de keuze maken om te investeren.'

Ook over de sociale impact van verschillende cryptomunten moet er meer transparantie komen 'Crypto dankt haar succes aan Blockchain', licht Van Besien toe 'een technologie die economisch verkeer mogelijk maakt zonder dat er een centrale toezichthouder is. Die decentralisering kan zeker een meerwaarde zijn, maar het biedt ook kansen aan criminelen en witwassers' klinkt het.

'We willen dat de ontwikkeling en het gebruik van cryptomunten met een lagere klimaatimpact, en met meer garanties voor een veilig en ethisch gebruik gestimuleerd wordt. Informatieverstrekking en Europese regulering moeten daarvoor zorgen' besluit Van Besien. 'Virtuele munten zullen blijven bestaan. We kunnen er dus maar beter mee aan de slag, zowel om positieve ontwikkelingen te ondersteunen als om gebruikers te beschermen, en om de negatieve gevolgen op het vlak van witwassen, klimaat en milieu tegen te gaan.'