Financiële sector

Als het financieel systeem goed werkt, smeert het olie in het ingewikkelde raderwerk van onze moderne economie. Maar de crisis van 2008 toont dat het ook grondig mis kan gaan. Wij blijven bouwen aan een gezonde financiële sector die ten dienste staat van de samenleving in plaats van CEO's en topmannen. We laten de sector een hoofdrol spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. Met een een divers bankenlandschap beperken we de risico's.

Er zijn de voorbije tien jaar heel wat maatregelen genomen om de stabiliteit te vergroten, maar we moeten waakzaam blijven. De financiële toezichthouders moeten verdere stappen zetten om risico's te minimaliseren en een betere bescherming te voorzien als het toch fout loopt. De Basel-normen, een set van internationale bankenregels, mogen niet worden uitgehold onder druk van de bankenlobby.

Een veilige financiële sector begint ook bij een mentaliteitswijziging. In het parlement werd op initiatief van Groen de invoering van een bankierseed gestemd. De maatregel voorkomt excessief risicogedrag en er zijn sancties voor overtreders. Daarnaast is de bankierseed een overtuigend signaal van alle betrokkenen in de sector dat ze integriteit, de belangen van de klant en hun belangrijke rol binnen de samenleving met verantwoordelijkheid opnemen. De verloning mag geen prikkel zijn voor kortetermijndenken.

We kiezen bovendien voor een divers bankenlandschap: klassieke banken, coöperatieve banken en op zijn minst één overheidsbank. Zo'n gevarieerde sector is veel beter bestand tegen schokken. De financiële sector focust op een gerichte dienstverlening, want dat komt de economie ten goede.

Ook de financiële sector speelt een cruciale rol voor de transitie naar een duurzame samenleving. Om greenwashing tegen te gaan, voorzien we een wettelijk kader voor een betrouwbaar duurzaamheidslabel. Erkende onafhankelijke instellingen voeren de audits uit. Te veel financiële stromen gaan vandaag naar bedrijven die schadelijk zijn voor mens en milieu.


Voorstellen uit het programma

  • We geven meer gewicht aan duurzaamheidscriteria bij informatieverstrekking en advies over financiële producten (PRIIP's en MiFID II). Het financieel advies omvat ook niet-financiële verwachtingen van de klant zoals ecologie, sociaal beleid en goed bestuur. Zo kunnen beleggers beter rekening houden met het sociaal rendement van de investering.
  • Om een betrouwbaar aanbod te creëren van duurzame financiële producten, voorziet de overheid een wetgevend kader voor het duurzaamheidslabel. Onafhankelijke instellingen voeren de audits uit. Op basis van de duurzaamheidsscore evalueert de overheid de duurzaamheid van haar eigen participaties.
  • We stimuleren pensioenfondsen en -verzekeraars om de middelen uit de aanvullende pensioenopbouw en pensioensparen te herinvesteren in duurzame projecten die de samenleving ten goede komen of in staatsobligaties. De overheid geeft het goede voorbeeld: haar pensioenfondsen worden 100% ethisch.
  • Door divestment geeft de overheid een krachtig signaal en verlaagt ze haar blootstelling aan de koolstofzeepbel. De overheid, alle pensioenfondsen en de banken en verzekeraars waarvan de overheid aandeelhouder is, trekken zich terug uit alle investeringen in fossiele brandstoffen. De vrijgekomen middelen worden geïnvesteerd in de sectoren van de toekomst.
  • We laten de kapitaalvereisten voor de financiële sector niet uithollen door kortingen voor kredietverlening aan bepaalde sectoren. Om de financiële stabiliteit te vrijwaren, zijn banken verplicht een bepaalde hoeveelheid kapitaal aan te houden. Zo zijn ze voldoende bestand tegen economische schokken en valt de kredietverlening niet plots stil als de groei vertraagt. Het is beter om bijkomende buffers op te leggen voor de blootstelling aan de fossiele sector dan een verlaging van de kapitaalvereisten toe te staan voor groene projecten.
  • De toepassing van de Basel-normen moet kordaat gebeuren. Grote Belgische banken in buitenlandse handen moeten voldoende buffers aanhouden op Belgisch niveau teneinde de stabiliteit van het Belgisch financieel landschap te verzekeren.
  • Ook de antiwitwasrichtlijn mag niet worden uitgehold onder druk van bepaalde sectoren, waaronder de diamantsector. Groen wil een strenge toepassing zonder uitzonderingen.
  • De bankentaks treft de banken die niet moesten gered worden tijdens de financiële crisis harder dan de grootbanken. Een bankentaks houdt beter rekening met het risicoprofiel van de bank. Een hertekening dringt zich op.
  • Een financiële transactietaks voeren we in met een Europese kopgroep. Deze belasting vermijdt computergestuurde transacties op de beurs, waarbij de snelheid en de frequentie van het verhandelen een louter speculatief karakter hebben. De inkomsten uit de financiële transactietaks worden duurzaam geïnvesteerd.
  • De overheid evalueert samen met de sociale partners de verloning binnen de financiële sector. Eventuele variabele verloning moet meer op langetermijncriteria gestoeld zijn en niet op de evolutie van de beurskoers.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >