Betere besteding van de partijfinanciering noodzakelijk

17 Mei 2023

Betere besteding van de partijfinanciering noodzakelijk

"Wij hebben experts en burgers bevraagd. Zij hebben hun huiswerk gemaakt. Veel collega’s doen vaak laatdunkend over loting en deliberatieve democratie, maar deze laatste heeft getoond dat ze werkt. Nu is het aan de parlementaire democratie om hetzelfde te tonen." (Kristof Calvo)

Mevrouw de minister, Belgische partijen geven miljoenen euro’s aan Facebook en Instagram, Amerikaanse multinationals. Hele pretparken worden dezer tijd afgehuurd. Er worden zelfs schlagerfeesten georganiseerd. Ik heb uw video’s zien passeren, mevrouw de minister, met Willy Sommers en de Romeo’s. Ik begrijp uw enthousiasme, want ik ben stiekem ook wel een beetje fan van de Romeo’s en Willy Sommers, maar daar dient de partijfinanciering niet voor.

Toch gebeurt dat, omdat het kan, omdat er heel veel partijfinanciering is en heel weinig afspraken over wat daarmee kan en mag gebeuren. Gelukkig zijn er experts en burgers die hun inspiratie ter zake hebben gedeeld. Zij hebben hun werk gedaan, maar de vraag is wat wij daarmee gaan doen. Wat ons betreft, is de richting duidelijk: minder geld voor partijfinanciering en vooral ook een betere besteding van de partijfinanciering. Dat is eigenlijk ook de boodschap van die burgers.

Zij hebben niet gezegd dat partijen nul euro moeten krijgen en dat alle politici zakkenvullers zijn. Zij hebben gezegd dat zij iets in de plaats willen krijgen, dat zij meer willen krijgen voor dat belastinggeld: inhoud, overleg en samenwerking in plaats van banaliteiten en permanente campagne.

Het is een moeilijk dossier. Dat merkt men, want niet iedereen is een even grote fan van een hervorming. Wij hebben dus hardnekkige parlementsleden nodig en ook een hardnekkige minister. Dat is mijn belangrijkste vraag: wat zult u doen om tot een hervorming te komen? Wat zult u doen om ons regeerakkoord uit te voeren?

Groen-parlementslid Kristof Calvo

Lees meer op de site van de Kamer