Groen vraagt minister Van Tigchelt dringend te de-escaleren

03 April 2024

Groen vraagt minister Van Tigchelt dringend te de-escaleren

"Praten is nodig, meer dan ooit" - Jeremie Vaneeckhout

De cipiers van de Belgische gevangenissen zijn gestart met een staking van onbepaalde duur waarbij ze betere werkomstandigheden eisen. Het conflict tussen minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) en de cipiers dreigt te escaleren en dat staat een structurele oplossing voor de overbevolking in de gevangenissen in de weg. Groen roept minister Van Tighelt en alle betrokken partijen op om samen te werken en de patstelling te doorbreken. Daarom komen Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en parlementslid Stefaan Van Hecke met een pakket aan crisismaatregelen om de overbevolking en mensenrechtenschendingen in onze gevangenissen aan te pakken. 

Groen stelt een aantal crisismaatregelen voor om het probleem op korte termijn aan te pakken. Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout: "Eerst en vooral een versnelde uitrol van de bouw van detentiehuizen. Daarbij wordt op veel kleinere schaal gewerkt dan in klassieke gevangenissen, in leefgroepen en daarbij is de kans op bijvoorbeeld urenlange foltering veel kleiner." Daarnaast wil de partij de herinvoering van de vervroegde invrijheidstelling voor bepaalde gedetineerden die op minder dan 6 maanden van het einde van hun straf zitten en aan bepaalde voorwaarden voldoen. "Maar dan gaat het uiteraard niet om gedetineerden die vastzitten omwille van terreur of zedenfeiten", verduidelijkt justitiespecialist Stefaan Van Hecke. 

Groen wil ook dat Van Tigchelt samenwerkt met de minister van Volksgezondheid en de deelstaten om een deel van de geïnterneerden op andere plaatsen een geschikte behandeling te bieden, dat hij onderzoekt of gedetineerden van andere Europese lidstaten sneller kunnen terugkeren naar hun thuisland om daar hun straf uit te zitten en dat hij bekijkt of de uitvoering van korte straffen - tijdelijk - op een lager ritme kan gezet worden en eventueel tijdelijk kan worden vervangen door een verhoogd gebruik van elektronisch toezicht. 

Praten is nodig, meer dan ooit

Vaneeckhout: "De overbevolking in onze gevangenissen vereist een gecoördineerde aanpak en dringende maatregelen om de mensonwaardige situaties voor gedetineerden én het moeilijke werkklimaat voor het personeel aan te pakken." Vaneeckhout benadrukt daarom de noodzaak aan dialoog en samenwerking tussen de minister van Justitie en de cipiers om structurele oplossingen te vinden voor dit groeiende probleem. "Praten is nodig, meer dan ooit."

Groen benadrukt tenslotte dat de oorzaken van de overbevolking divers zijn. Van Hecke: "Van geïnterneerden die in de gevangenis niet op de juiste plaats zitten tot vertragingen in de bouw van nieuwe faciliteiten. Maar ook gedetineerden die steeds vaker hun volledige straf uitzitten en geen vervroegde invrijheidstelling meer vragen. Daarom moeten er dringend crisismaatregelen komen om de situatie op te lossen." 

"Mensenrechten zijn er voor iedereen, ook voor gedetineerden. Alleen met een gecoördineerd pakket aan crisismaatregelen op verschillende domeinen kunnen we de huidige overbevolking beheersbaar maken, de fundamentele mensenrechten van gedetineerden respecteren en ook de werkomstandigheden van de cipiers verbeteren", benadrukken Van Hecke en Vaneeckhout.