Milieumagistraat in elke rechtbank

12 Januari 2024

Milieumagistraat in elke rechtbank

"Elke rechtbank zal binnenkort een wettelijk verplichte milieurechter hebben." - Parlementslid Stefaan Van Hecke

De kamer keurde een wetsontwerp goed dat ervoor zorgt dat iedere rechtbank een milieumagistraat moet aanstellen. Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke: “Vandaag komen milieu-overtreders slechts zelden voor de rechter, omdat er o.a. een gebrek is aan magistraten die milieumisdrijven kunnen behandelen. Groen eist al langer dat we dit gebrek oplossen via een wettelijke verankering van milieurechters en -magistraten en die verankering komt er nu.”

Vandaag is er een gebrek aan magistraten en rechters gespecialiseerd in milieu. En dat maakt milieuschandalen moeilijker te identificeren, te vervolgen of te bestraffen. Van Hecke: “Rechtbanken en openbare aanklagers beschikken niet altijd over de nodige expertise om milieuschandalen en ernstige milieumisdrijven op een effectieve manier te behandelen.”

Ernstige milieumisdrijven moeten beter aangepakt worden

Milieumisdrijven zijn vaak juridisch heel complex en bevinden zich op het kruispunt van internationaal, Europees, nationaal en gewestelijk recht. “Bovendien zijn milieuschandalen dikwijls heel ernstig en verschijnen plegers van milieumisdrijven niet altijd voor de rechter,” verklaart Van Hecke. “Met het wettelijk verankeren van milieurechters en substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in milieu-aangelegenheden in het Gerechtelijk Wetboek willen we een eerste stap zetten om justitie beter op deze misdrijven te laten reageren.”

Door de invoering van deze specialisatie kunnen ernstige milieumisdrijven beter worden onderzocht, vervolgd en vervolgens  beoordeeld door de gespecialiseerde magistraten. “Maar ook zal het interessanter zijn voor juristen gespecialiseerd in milieurecht om een loopbaan binnen de magistratuur te kiezen. Dat is een win-win: juristen kunnen werken binnen hun specialisatie en de magistratuur trekt meer specialisten in milieurecht aan,” zegt Van Hecke.

Deze hervorming is na het opnemen van Ecocide in de Strafwet (het strafbaar maken van ernstige en blijvende schade toebrengen aan het milieu) een tweede stap die Groen in de federale regering zal realiseren op vlak van milieubescherming en justitie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Stefaan