Waarvoor stem je precies op 9 juni?

Op zondag 9 juni 2024 trekken we opnieuw naar de stembus. Die dag zijn er verschillende verkiezingen:

1. Europese verkiezingen

Je Europese stem stuurt politici naar het Europese parlement. Daar vormen politici van gelijkende partijen samen politieke fracties. Groen en Ecolo behoren zo tot de Europese groene fractie. De fracties en Europarlementsleden maken geen regering. Het zijn de lidstaten zelf die de Europese Commissie samenstellen. Dat betekent dat er voor elk dossier, elk thema, elk wetsvoorstel opnieuw een parlementaire meerderheid moet worden gevonden. Zo kunnen álle parlementsleden, door rapporten op te stellen en collega's te overtuigen, een belangrijke rol spelen.
> Ons 10-puntenplan voor een groener en socialer Europe vind je hier.

2. Federale verkiezingen

In het federale parlement gaat het er anders aan toe. Daar zoeken de partijen samen hoe ze een meerderheid kunnen vormen voor vijf jaar. Ze moeten dus samen minstens de helft plus één van alle parlementsleden achter zich scharen. In België zijn er Franstalige en Nederlandstalige partijen, en heeft geen enkele partij een meerderheid, dus is het sowieso nodig om met verschillende partijen samen te regeren: een coalitie.

De federale parlementen bestaan uit de Kamer, die rechtstreeks verkozen wordt, en de Senaat.

Het federale bestuursniveau heeft belangrijke bevoegdheden. Het int de (meeste) belastingen, beheert de sociale zekerheid, regelt justitie en defensie en stuurt overheidsbedrijven aan als de NMBS. In internationale instellingen is het federale niveau de belangrijkste woordvoerder van ons land.

3. Regionale parlementsverkiezingen

Afhankelijk van de regio waar je woont kan je ook je stem uitbrengen voor het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of het Parlement voor de Duitstalige Gemeenschap. Het Parlement voor de Franstalige Gemeenschap wordt samengesteld uit alle Waalse parlementsleden aangevuld met 19 Franstalige leden uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Een meerderheidscoalitie is ook nodig in het Vlaams parlement, alleen zijn daar doorgaans minder partijen nodig voor een meerderheid. Het Vlaamse bestuursniveau heeft belangrijke bevoegdheden. Het organiseert het Nederlandstalige onderwijs in Vlaanderen en Brussel, regelt alles wat mobiliteit, natuur en ruimtelijke ordening te maken heeft en speelt een bepalende rol voor welzijn, jeugd en cultuur.

Ook in het Brusselse parlement gaan partijen op zoek naar een meerderheid. Daar verloopt het weer ietsje anders dan Vlaams en federaal. De Franstalige partijen vormen een coalitie, de Nederlandstalige doen dat ook, en die twee coalities samen vormen de regering. Zo gebeurt het vaker dat de Brusselse regering bestaat uit een bonte combinatie van partijkleuren. Het Brusselse bestuursniveau heeft belangrijke bevoegdheden, van mobiliteit over wonen en energie tot leefmilieu en economie.

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?