Wanneer zijn er verkiezingen in 2024?

Zondag 9 juni 2024

Op 9 juni 2024 trekken we opnieuw naar de stembus. Die dag zijn er verschillende verkiezingen:

👉 Europese verkiezingen: we kiezen een nieuw Europees Parlement

👉 Federale verkiezingen: we kiezen een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers

👉 Regionale verkiezingen: afhankelijk van de regio waar je woont kan je ook je stem uitbrengen voor het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of het Parlement voor de Duitstalige Gemeenschap. Het Parlement voor de Franstalige Gemeenschap wordt samengesteld uit alle Waalse parlementsleden aangevuld met 19 Franstalige leden uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Zondag 13 oktober 2024

Op 13 oktober 2024 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag stemmen we ook voor de Provincieraad (niet in Brussel) en in Antwerpen ook voor de Districtsraad. In de Vlaamse Rand en Voeren wordt er ook voor de OCMW-raad gestemd.

 

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?