Wat zijn stadsdistricten?

Wie in de stad Antwerpen woont, stemt op 13 oktober niet twee, maar drie keer. Voor de provincie en voor de gemeenteraad, zoals de rest van Vlaanderen. Maar ook voor de districtsraad. Dat is typisch Antwerps.

Antwerpen heeft geen deelgemeenten, maar stadsdistricten. Die bestaan sinds 1983. Elk district heeft een eigen bestuur dat het beleid bepaalt voor een beperkt aantal bevoegdheden: sport, jeugd, cultuur, senioren en de inrichting van (een deel van de) straten. Districten staan dichter bij de inwoners dan de Stad Antwerpen. Groen zorgde bijvoorbeeld voor een burgerbegroting in het district Antwerpen-Stad.

De tien districten zijn:

Fun fact: als je in Antwerpen-Stad woont, stem je drie keer voor een bestuursniveau met dezelfde naam: de provincie, de gemeente en het district heten alle drie 'Antwerpen'. 😊

Ontdek hier het programma en de kandidaten uit jouw district >

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?