Waarvoor stem je precies op 13 oktober?

Op zondag 13 oktober 2024 zijn er:

1. Gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen die bestaat uit 7 tot 55 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Deze gemeenteraad stelt ook de schepenen aan, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen (het schepencollege) vormen. Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 gelden er enkele nieuwe regels in Vlaanderen: 

  • Er is niet langer stemplicht, dit werd vervangen door stemrecht. Iedereen kan dus zelf bepalen of hij of zij deelneemt aan de verkiezingen.
  • Er zal geen herverdeling meer zijn van de lijststemmen, wat er in principe op neerkomt dat het aantal voorkeurstemmen doorslaggevend is om een plekje in de gemeenteraad te veroveren.
  • De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen zal automatisch burgemeester worden. In de praktijk gebeurde dit nu ook al.
2. Provincieraadverkiezingen (in Vlaanderen en Wallonië)

De provincieraad is het bestuursorgaan van een provincie. Hij heeft een wetgevende en controlerende functie en het krijgt ook taken van de hogere overheden. De provincieraad stelt de deputatie samen, dit is de uitvoerende macht. Aan het hoofd van de provincie staat de provinciegouverneur.

3. Stadsdistrictraadverkiezingen (in Antwerpen) 

Meer informatie over kiesdistricten vind je hier.

4. Bijkomende verkiezingen in de Faciliteitengemeenten

In de 6 randgemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel (Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem en Wezembeek-Oppem) en in de faciliteitengemeenten Komen-Waasten en Voeren kunnen inwoners ook stemmen voor de schepenen, de OCMW-raden en het vast bureau van die OCMW-raden.

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?