Groen wil ongemotiveerd tijdskrediet herinvoeren in strijd tegen burn-outs

24 April 2024

Groen wil ongemotiveerd tijdskrediet herinvoeren in strijd tegen burn-outs

"Mensen werken zich letterlijk ziek. Het is tijd voor een menselijkere en gezonde arbeidsmarkt" - Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout

Nergens anders in Europa is het aandeel langdurig zieken groter dan in België: bijna een half miljoen Belgen zit al langer dan een jaar thuis door ziekte en 1 op 3 van hen heeft een depressie of burn-out. Voor Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is het dringend tijd om hier een einde aan te maken. "Mensen werken zich letterlijk ziek. Het is tijd voor een menselijkere en gezonde arbeidsmarkt, daarom leggen we met Groen een plan met 15 concrete maatregelen tegen burn-out op tafel."

Vooraan in het groene plan staat de herinvoering van het ongemotiveerd tijdskrediet, een vorm van verlof waarbij werknemers tijdelijk stoppen met werken zonder dat ze daar een specifieke reden voor moeten geven. Het werd afgeschaft door de traditionele partijen in de Regering Di Rupo "Een historische vergissing", volgens Vaneeckhout. "Sinds de afschaffing ervan in 2017 was er, niet toevallig, een fikse stijging van het aantal burn-outs", licht hij toe. "We maken mensen terug baas over hun eigen tijd, iedereen heeft recht op een adempauze, zonder dat je jezelf daarvoor moeten verantwoorden of bewijzen." 

Vandaag is de kostprijs van het hoge aantal langdurig zieken voor de sociale zekerheid meer dan 10 miljard euro per jaar. Dat overstijgt de kostprijs van de werkloosheid. Vaneeckhout: "Een gezondere arbeidsmarkt, met gezondere loopbanen is een kwestie van gezond verstand, economisch en maatschappelijk. Voor elke leerkracht die opgebrand raakt, zit er een klas kinderen in de studie. Met iedere zorgmedewerker die opbrandt, groeien de wachtlijsten nog wat verder aan. Dit is een menselijke en economische crisis die door de traditionele partijen volledig onder de mat geveegd wordt."

Meer tijd en werkbaar werk

Mensen meer autonomie geven over hun eigen tijd is belangrijk, maar slechts één aspect van het anti-burn-outplan van Groen. Naast een problematische balans tussen werk en vrije tijd zijn stijgende werkdruk en chronische werkstress de belangrijkste oorzaken van burn-outs in België. "De antwoorden op die laatste twee problemen liggen op de werkvloer zelf" licht Vaneeckhout toe. Groen wil daarom het recht op deconnectie verankeren voor alle werknemers, in navolging van de beslissing van Groen-vicepremier Petra De Sutter om dat voor ambtenaren te doen. Ook zouden werknemers die dat willen, in sectoren waar het kan, het recht moeten krijgen om 2 dagen per week van thuis uit te werken. En op cheques voor loopbaanbegeleiding zou je direct recht moeten krijgen, niet pas na 7 jaar werken.

Gezonde werkvloeren zijn belangrijk voor werkende mensen, maar ook voor bedrijven. "Bedrijven met gelukkigere werknemers zijn productiever en winstgevender" zegt Vaneeckhout. "Veel bedrijven hebben een ambitieus personeels- en welzijnsbeleid en zorgen goed voor hun mensen, maar andere werkgevers durven er soms de kantjes vanaf lopen." De partij wil daarom dat de overheid werkgevers ondersteunt in de opdracht naar werkbaar werk, via bijvoorbeeld expertise, ondersteuning en extra middelen. "Maar we moeten ook werkgevers durven wijzen op hun verantwoordelijkheden", zegt Vaneeckhout. "Daarom willen we het gewaarborgd loon bij ziekte uitbreiden van 1 naar 3 maanden. Zo motiveren we werkgevers in te zetten op werkbaar werk en preventie. En bij zieke werknemers zorgt het voor minder financiële problemen, en dus bijkomende stress."

De partij benadrukt dat Vivaldi, dankzij Groen, al belangrijke én noodzakelijke maatregelen nam om de arbeidsmarkt opnieuw menselijk en werkbaar te maken. Denk o.a. aan het recht op deconnectie, uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meeouders, invoering van het zorgverlof, uitbreiding van het rouwverlof en de proefprojecten voor aangepaste werkhervatting. Maar ook aan de pakjeswet van minister Petra De Sutter,  die het welzijn van de pakjesbezorgers centraal zet. Groen wil dat beleid federaal verder zetten én uitbreiden naar de Vlaamse Regering, waar volgens Vaneeckhout de centrumrechtse meerderheid van open vld, cd&v en N-VA vandaag veel te weinig doet om werken werkbaar te maken.Bekijk ook onze posts op: 

- Instagram: https://www.instagram.com/p/C6IkCmCrz09/
- Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=994110162085376&set=a.472732307556500

De maatregelen op een rij:

 1. We voeren het ongemotiveerd tijdskrediet terug in, waarmee je verlof kunt opnemen zonder dat je daar een reden voor moet opgeven.
 2. We zorgen voor een kortere werkweek voor een aantal specifieke knelpuntberoepen waarin 38 uur per week werken onuitvoerbaar blijkt, zoals voor huishoudhulpen en arbeiders in de bouw.
 3. We willen recht op structureel telewerk van minstens twee dagen in sectoren en functies waar het kan, met een verplichte thuiswerkvergoeding. De wettelijke garanties inzake arbeidstijd moeten voor alle werknemers gelden (duur, uurrooster, rusttijden, pauzes, verbod op nacht- en zondagsarbeid), ook als ze van thuis uit werken of een vertrouwenspositie bekleden.
 4. We breiden het gewaarborgd loon bij ziekte uit van 1 tot 3 maanden. Wie te maken krijgt met een burnout, wordt zo beschermd tegen bijkomende financiële problemen en stress.
 5. Sectoren zoals die van de huishoudhulpen met dienstencheques krijgen subsidies van de overheid. Daar stellen we sociale eisen tegenover: hogere lonen, betere werkomstandigheden en werkbaar werk.
 6. Digistress pakken we aan door het recht op deconnectie te verankeren voor alle werknemers.
 7. Groen wil de loopbaanbegeleiding via loopbaancheques toegankelijker maken, ook aan het begin van de loopbaan. Daarom schaffen we de voorwaarde van 7 jaar aan het werk zijn af.
 8. Wie dreigt uit te vallen door ziekte, krijgt recht op aangepast werk op financieel aantrekkelijke manier. Zo kunnen ze aan de slag blijven op een haalbaar ritme.
 9. Voor jonge ouders blijkt het combineren van werk en gezin het zwaarst. Niet elke werkende ouder heeft momenteel recht op geboorteverlof en ouderschapsverlof. Dat trekken we gelijk. Ongeacht statuut, aantal werkuren en anciënniteit: ouders krijgen recht op zorgverlof.
 10. We beschermen elke werknemer tegen grensoverschrijdend gedrag en pesten op het werk, door te zorgen dat er overal vertrouwenspersonen zijn en een betere afhandeling van klachten te voorzien. Iedereen moet zich veilig voelen op de werkvloer.
 11. Redelijke aanpassingen op de werkplek worden de norm, binnen de onderneming en binnen de arbeidsmarkt als geheel.
 12. Werkgevers die zorg dragen voor werknemers, belonen we met een premie uit het werkbaarheidsfonds. Werkgevers die slecht scoren, betalen een extra bijdrage. Met het geld uit het werkbaarheidsfonds kunnen we werkgevers op verschillende manieren helpen om hun organisatie gezonder te maken voor werknemers. Bijvoorbeeld door gecertificeerde experten werkbaar werk te betalen.
 13. Leidinggevenden hebben belangrijk impact op welbevinden van hun medewerkers. Zij moeten opgeleid worden, en regelmatig her-opgeleid worden, om het welzijn van werknemers te beschermen en te verbeteren. Ook dat kan de overheid mee financieren met geld uit het werkbaarheidsfonds.
 14. We versterken de preventie van stress en burn-outs op het werk door de verplichte risicoanalyses op de werkvloer nu ook te koppelen aan effectieve acties om psychosociale risico's aan te pakken. In overleg met het personeel.
 15. Meer overleg met én inspraak voor personeel rond gebruik van data en algoritmes op de werkvloer. We verankeren het "human in control" principe: het recht op een mens als leidinggevende, en niet een algoritme.