Nieuw besparingsbeleid ramp voor groene en sociale investeringen

23 April 2024

Nieuw besparingsbeleid ramp voor groene en sociale investeringen

"Dit pakket is een terugkeer naar het Europa van blinde besparingen. België zou volgens de nieuwe regels maar liefst 27 miljard euro moeten besparen, dat is énorm veel geld. Dit riskeert keihard in te hakken in broodnodige investeringen in onze gezondheidszorg, onze kinderopvang en in ons openbaar vervoer."

Het Europees Parlement stemde zojuist in met een hervorming van de Europese begrotingsregels. Groen stemde tegen het akkoord omdat het de mogelijkheid van lidstaten om de groene transitie, een sterke defensie en de bestaanszekerheid van Europeanen te financieren te sterk beperkt. Sara Matthieu: "Dit pakket is een terugkeer naar het Europa van blinde besparingen. België zou volgens de nieuwe regels maar liefst 27 miljard euro moeten besparen, dat is énorm veel geld. Dit riskeert keihard in te hakken in broodnodige investeringen in onze gezondheidszorg, onze kinderopvang en in ons openbaar vervoer."

Voor Groen is het onaanvaardbaar dat de hervorming opnieuw leidt tot onhaalbare en ongewenste bezuinigingen van lidstaten. Matthieu: "Terwijl de VS, China en Japan massaal investeren in groen industrieel beleid, dreigt Europa zichzelf vast te rijden. Zo verliezen we twee keer."

Begroting op evenwicht blijft belangrijk

Volgens Matthieu is een begroting op evenwicht ook voor Groen erg belangrijk: "Wij willen absoluut een evenwichtige begroting en pleiten zeker niet voor roekeloze uitgaven zonder terugverdieneffecten, wij pleiten voor investeringen. Maar het is absurd om nu nodeloos sociale ellende te veroorzaken en de dringende strijd tegen de klimaatcrisis los te laten. Dat zal ons op termijn nog véél meer kosten. Als we echt houdbare overheidsfinanciën willen mogen we ons niet blindstaren op begrotingstekort en staatschuld maar moeten we ook slim investeren in een veilig klimaat en bescherming van onze vrijheid. Deze hervorming is blind voor de gigantische opgave om Europa tegelijk duurzaam, veilig en sociaal te maken.”

Het behaalde resultaat is volgens Matthieu een flinke opdoffer voor mensen die het vandaag al moeilijk hebben de rekeningen te betalen: "Deze dogmatische begrotingsregels riskeren eerder een sociaal bloedbad dan de benodigde investeringen. Het lijkt alsof de conservatieven en liberalen geen lessen hebben getrokken uit de nasleep van de financiële crisis.”    

Verzorgingsstaat in gevaar

Deze nieuwe regels riskeren onze verzorgingsstaat te ondergraven ten koste van de verzorgingsstaat. Europa heeft niet alleen financiële verplichtingen, ook sociaal moet zij haar plicht nakomen. De doelstellingen rondom armoede, onderwijs en werkgelegenheid komen met deze nieuwe regels in het geding, laat staan dat het ruimte geeft aan de gigantische uitdagingen die nog voor ons liggen.

Groen stelt een eerlijke en rechtvaardige Europese aanpak voor via een permanent Europees soevereiniteitsfonds gefinancierd met Europese leningen. Die moet de slagkracht van minstens 1% van het Europees bbp hebben om de nodige investeringen te doen. Groen wil ook de fiscale fraude veel strenger aanpakken, wat alleen al in België tot 12 miljard euro kan opleveren. Daarnaast wil de partij ook de miljardensubsidies voor fossiele vervuilers droogleggen en de extreemrijken en grote vervuilers eerlijk doen bijdragen. 

Veel EU-landen zijn in de komende jaren afhankelijk van een voldoende sterke Europese begroting om te verzekeren dat er voldoende publieke investeringen zijn, vooral gezien het feit dat het coronaherstelfonds eind 2026 afloopt. Nu nationale investeringen door deze regels worden beperkt, is het voor Groen van cruciaal belang dat er aan een sterke Europese investeringsagenda wordt gewerkt, met als doel de EU socialer en toekomstbestendig te maken.