Zero tolerance voor moderne slavernij

Iedereen heeft recht op waardig werk; een fatsoenlijk loon, contractzekerheid, sociale bescherming, groei- en leermogelijkheden en een goede work-life balance. We dichten de kloof tussen jobs mét en jobs zonder arbeidskwaliteit.

Wanpraktijken bij onderaanneming en gebrek aan transparantie in waardeketens gaan we tegen met een rapportageplicht, verplichte minimumuurvergoedingen, tijdsregistratie en preventiemaatregelen. De hoofdaanbieder is aansprakelijk voor sociale schulden, onbetaalde lonen en moet ervoor zorgen dat onderaannemers hun plicht nakomen.  We versterken de inspectiediensten en verbeteren controles op arbeidsvergunningen, arbeidsomstandigheden en huisvesting. 

We schaffen peer-to-peer statuten (P2P) voor bestel- en bezorgplatformen af en voeren een weerlegbaar vermoeden van werknemerschap in. We vragen een evaluatie van alle bestaande deelplatformen om na te gaan hoe deze werken, en welke effectief aansluiten bij de oorspronkelijke definitie van P2P. Er moet een beter toezicht en controle komen op de platformen en transparantie over de werking en data van dergelijke platformen en hun algoritmes (vb. m.b.t. inkomsten, aantal koeriers, statuten, etc.). 

De overheid heeft een voorbeeldfunctie als werkgever. Ze moet inzetten op het zelf in dienst nemen van ondersteunende functies (insourcen), en bij uitbesteding ambitieuze sociale voorwaarden opleggen, zoals een hoog percentage vast contracten.