Pollcomité: stel je vandaag nog kandidaat

Wat zijn pollcomités?

De eerste stap van het lijstvormingsproces bij Groen is het samenstellen van de pollcomités. Deze pollcomités stellen de modellijsten voor de federale, Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen op. Er zijn 6 regionale pollcomités (voor de vijf provincies en Brussel) en 1 nationaal pollcomité. De regionale pollcomités buigen zich over de lijsten van hun kieskring (federaal, Vlaams, Brussel), terwijl het nationaal pollcomité de Europese lijst voorbereidt en een coördinerende rol heeft over alle regionale pollcomités heen. Elk regionaal pollcomité bestaat uit 5 verkozen leden (waarvan maximaal 3 met dezelfde genderidentiteit). Het nationaal pollcomité bestaat uit de covoorzitters van Groen (Jeremie en Nadia dus) en 3 verkozen leden (waarvan maximaal 2 met dezelfde genderidentiteit). 

Wat doet een pollcomité concreet?

De opdrachten van de pollcomités (in het kader van de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de regionale parlementen en het Europees parlement) zijn:

 • het opvragen van de kandidaturen voor strategische én niet-strategische plaatsen;
 • uitdrukkelijk op zoek gaan naar geschikte kandidaten;
 • de uitvoering van het pollreglement;
 • het opstarten en begeleiden van alle pollverrichtingen, in het bijzonder:
  • het nazicht van de lijsten van stemgerechtigden
  • het nazicht van de kandidaturen
  • de toepassing van de criteria voor de modellijsten van Groen, zoals vastgelegd door het nationaal partijbestuur, de nationale politieke raad (o.a. het basispollreglement) en het Congres (de statuten)
  • het opstellen van modellijsten
  • de organisatie van pollvergaderingen
  • de verslaggeving van pollvergaderingen
 • de uitvoering van de administratieve kiesverrichtingen (voordracht kandidaten, indienen van de lijsten)

Alle info over de pollprocedure bij Groen vind je terug in het basispollreglement en het bovenlokale pollreglement (zie onderaan deze pagina).

Wie zoeken we?
 • Je bent lid van Groen.
 • Je hebt oog voor talent, diversiteit en inclusiviteit.
 • Je kan feedback geven aan kandidaten op een eerlijke, constructieve manier.
 • Je bent diplomatisch en verantwoordelijk ingesteld.
 • Je kan discreet omgaan met gevoelige informatie over mensen en hun persoonlijke ambities.
 • Je hebt zicht op wat er leeft binnen Groen, je kieskring en de bredere maatschappij.
 • Je hebt interesse in de politieke werking van Groen en de parlementaire fracties.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je kan je in de periode van juni 2023 t.e.m. februari 2024 voldoende vrijmaken voor je taken als lid van het pollcomité. Vooral van oktober 2023 tot januari 2024 worden er ernstige tijdsinspanningen verwacht (met frequent avond- en weekendwerk).
 • Dit is een onbezoldigd mandaat, maar er wordt een onkostenvergoeding voorzien.

Opgelet! Als lid van een regionaal of het nationaal pollcomité kan je je geen kandidaat stellen voor een strategische plaats op de federale, Vlaamse, Brusselse of Europese lijst. Je kan wel kandideren voor een niet-strategische plaats. (Je verlaat dan de vergadering van het pollcomité als er over jou wordt beraadslaagd.)

Hoe stel ik me kandidaat?

Wil je deel uitmaken van het nationaal pollcomité? Bezorg dan je kandidatuur aan [email protected] tegen uiterlijk 10 mei 2023. Je kandidatuur bevat een korte motivatie en een overzicht van je relevante ervaring (professioneel en/of binnen de partij), samen max. 1A4. Vermeld duidelijk of je kandidaat bent voor het nationaal of een regionaal pollcomité, en bezorg ons een (portret)foto. Je krijgt een ontvangstbevestiging als je kandidatuur goed werd ontvangen.
De vrijwillige leden van het nationaal pollcomité worden verkozen op het nationaal partijbestuur van 15 mei 2023. Zorg ervoor dat je als kandidaat zeker op dit partijbestuur aanwezig kan zijn.

Je kan je ook kandidaat stellen om deel uit te maken van het regionaal pollcomité van de kieskring waarin je woont (één van de vijf provincies of Brussel dus). Hiervoor stuur je je kandidatuur per mail naar [email protected] voor 17 mei 2023. Je kandidatuur bevat een korte motivatie en een overzicht van je relevante ervaring (professioneel en/of binnen de partij), samen max. 1A4. Vermeld duidelijk of je kandidaat bent voor het nationaal of een regionaal pollcomitéen bezorg ons een (portret)foto. Je krijgt een ontvangstbevestiging als je kandidatuur goed werd ontvangen.

De regionale pollcomités worden verkozen op provinciale ledenvergaderingen:

 • West-Vlaanderen: dinsdag 23 mei 2023 om 20u, wijkcentrum Xaverianen (Brugge)
 • Vlaams-Brabant: woensdag 24 mei 2023 om 19u30, Groenhuis (Brussel)
 • Oost-Vlaanderen: maandag 29 mei 2023 om 20u, Zebrastraat (Gent)
 • Limburg: dinsdag 30 mei om 19u30, Bibliotheek (Genk)
 • Brussel: donderdag 1 juni om 20u, Groenhuis (Brussel)
 • Antwerpen: zaterdag 3 juni 2023 om 10u, CC Vredeberg (Lier)

Het basispollreglement kan je hier nalezen; het bovenlokaal pollreglement hier.

Nog vragen over de pollprocedure of de pollcomités?

Contacteer dan Aljosja Van der Straeten op [email protected].