Zorgeloze en duurzame mobiliteit voor iedereen

Mobiliteit is een basisrecht. Groen wil dat je op een zorgeloze, veilige en duurzame manier je bestemming bereikt. We moeten evolueren naar een duurzaam mobiliteitsbeleid: de meest ecologische manier om je te verplaatsen, moet ook de meest logische keuze zijn.

Mobiliteit is een basisrecht. De meest ecologische manier om je te verplaatsen, moet ook de meest logische keuze zijn.

We zijn doorheen de jaren steeds meer plaats gaan maken voor het verkeer. Verblijfsruimte en groene ruimte werden opgeofferd met files, verkeersonveiligheid en vervuiling tot gevolg. Ook op ons klimaat heeft het verkeer een grote impact. In Europa is transport verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale CO2-uitstoot – en dat cijfer blijft stijgen. In België is dat onder meer te verklaren door de ruimtelijke ordening: veel bestemmingen liggen op locaties die te voet, met de fiets of het openbaar vervoer niet te bereiken zijn. Dat heeft geleid tot een grote autoafhankelijkheid.

Stappen, trappen en het openbaar vervoer nemen

Groen streeft naar een duurzame mobiliteit met verplaatsingsmogelijkheden die anderen en de planeet op korte en lange termijn zo min mogelijk schade toe te brengen. Om daartoe te komen, moeten we onze verplaatsingen verminderen, verschuiven en verschonen. Stappen, trappen en het openbaar vervoer nemen zijn daarbij aangewezen. Ook deelmobiliteit heeft een belangrijke rol in het verminderen van het aantal wagens. Enkel alle wagens door elektrische exemplaren vervangen zal geen echte verduurzaming van het verkeer met zich meebrengen. Onze wagens zijn doorheen de jaren immers talrijker en volumineuzer geworden.

Besturen is keuzes maken. Om te komen tot die duurzame mobiliteit, moeten duurzame vervoersmiddelen letterlijk en figuurlijk de plaats krijgen die ze verdienen. Dat niet doen leidt tot een mobiliteitsbeleid waarin iedereen zich vastrijdt. Het legt een hypotheek op de leefbaarheid. Voetgangers kunnen niet aangenaam over straat kuieren, automobilisten staan urenlang stil, fietsers voelen zich onveilig ... Kortom, bij het huidige mobiliteitsbeleid verliest iedereen.

Kiezen voor leefbaarheid en levenskwaliteit

Groen staat voor een mobiliteitsbeleid waarin echte keuzes gemaakt worden. Waar we aan de knoppen zitten, maken we deze keuzes ook. We kiezen resoluut voor leefbaarheid en levenskwaliteit.

Het beleid moet ervoor zorgen dat elke burger vlot toegang krijgt tot vervoersmiddelen waarvoor minder energie, minder materialen en minder plaats nodig is. Zowel wie vandaag geen toegang heeft tot duurzame mobiliteit als wie zich een of meerdere auto's kan veroorloven moet zich ertoe aangetrokken voelen.

Ons voorstel

  • Veilig op de fiets: naar een echte fietscultuur

    Fietsen is gezond en maakt gelukkig. En veilig kunnen fietsen, doet fietsen. Daarom nemen we maatregelen om meer mensen op de tweewieler te krijgen, ook zij voor wie dat nu niet evident is.

    In eerste plaats zetten we in op een veilige fietsomgeving in een cirkel van twee kilometer rondom elke school. We zorgen overal voor een afgescheiden fietspad en veilige kruispunten die voldoen aan de nieuwste normen. Er komen fietsstraten waar er geen afgescheiden fietspaden mogelijk of gewenst zijn. De nabije omgeving van de school wordt autovrij, minstens rondom de start- en einduren van de school.

    Daarnaast werken we tegen 2030 versneld alle moordstrookjes en onveilige kruispunten weg. We passen de fietsinfrastructuur ook aan aan een nieuwe realiteit met bakfietsen, elektrische fietsen en speedpedelecs. 

    Als kinderen veilig kunnen fietsen, kan iedereen veilig fietsen. Door nu te zorgen voor veilige fietsmogelijkheden, zullen de kinderen van vandaag de gewoonte aanleren en heel hun leven blijven fietsen. Zo zorgen voor een echte fietscultuur.