Netwerken

Als Groen-lid bepaal je mee de groene koers. Sluit je aan bij één van onze netwerken en ga samen aan de slag rond een specifiek thema. De netwerken zijn de ideale uitvalsbasis om kennis uit te wisselen, het debat aan te gaan en boeiende mensen te leren kennen. Tot binnenkort?

Natuur en milieu

 

Laten de natuur en het milieu je niet koud? Sluit je dan aan bij het natuur- en milieunetwerk. Een aantal keer per jaar bespreek je samen de politieke hete hangijzers. De actualiteit, heet van de naald, volg je op in het digitale netwerk. Samen met de parlementsleden en de studiedienst geef je mee advies aan het partijbestuur en de fracties. Tot slot verdiep je ook de expertise van de partij: het netwerk nodigt regelmatig boeiende sprekers uit. Zo organiseerden we recent expertengroepen rond de thema’s luchtvervuiling en natuur en gezondheid.

Europa

 

Europa is een hot topic. Zet je tanden in een beter en groener Europa bij het Europanetwerk van Groen. Vier keer per jaar bespreek je de Europese politiek en hou je de vinger aan de pols van de Europese fractie en de Europese Groene Partij. Op lezingen en debatten over Europa verruim je je horizon. Geert Van Istendael, Monica Frassoni en Sven Biscop waren zo al te gast. Het hoogtepunt van het jaar is ongetwijfeld het Groen Europees Zomerweekend, waar het netwerk steevast voor boeiende discussies zorgt. Tussendoor word je via e-mail op de hoogte gehouden van de Europese ontwikkelingen. Voorzitters Bart Staes en Saraswati Matthieu ontvangen je met open armen.

Bedrijvig Groen

 

Heb je ondernemersbloed? Bij Bedrijvig Groen kom je in contact met andere geëngageerde ondernemers en zet je je schouders onder een groenere economie. Af en toe organiseren we activiteiten voor bedrijfsleiders, zelfstandigen, vrije beroepers, startende ondernemers en freelancers, op verschillende locaties. Je stimuleert elkaar in het groene ondernemerschap en wisselt ervaringen uit. Je scherpt mee onze economische visie aan. De voorzitter van Bedrijvig Groen is niemand minder dan Meyrem Almaci.

Gendernet

 

GenderNet is ons nationaal netwerk voor gendergelijkheid. Samen zet je de genderpolitieke thema's hoger op de agenda en daag je onze partij uit om een voortrekkersrol te blijven spelen in het wegwerken van de ongelijkheid tussen genderidentiteiten. We doorbreken de rolpatronen en verwachtingen die er zijn op basis van iemands gender, sekse of seksuele voorkeur. GenderNet komt een aantal keer per jaar samen en organiseert ook activiteiten voor een ruimer publiek. Je kan je ook kortstondig aansluiten of enkel digitaal. Vrouwen, mannen, mensen die zich niet meteen thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’: iedereen is welkom in onze strijd voor gendergelijkheid!

Roze Groenen

 

De werkgroep van de Roze Groenen brengt mensen samen rond thema's die holebi's en transgenders aanbelangen. Je organiseert mee kritische en hartverwarmende acties en campagnes. Je neemt deel aan prides in binnen- en buitenland en verfijnt mee onze boodschap. De Roze Groenen zijn deel van het Queer Greens network van de Europese Groene Partije en zoeken met hun activiteiten aansluiting bij de koepelorganisatie çavaria. De LGBT+-thematiek ligt Groen nauw aan het hart en deze actieve werkgroep is daar het beste bewijs van. Versterk jij ons binnenkort met je frisse ideeën?

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente