GenderNet

GenderNet is het nationaal netwerk voor gendergelijkheid van Groen. Het brengt vrouwen, mannen en mensen die zich niet meteen thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’, samen. Zij delen een sterke interesse voor genderpolitieke thema’s. Het netwerk stelt zich als doel om deze thema’s hoger op de politieke agenda te plaatsen. 

GenderNet is nodig. Groen wil een voortrekkersrol blijven spelen om de ongelijkheid tussen genderidentiteiten weg te werken. We willen de rolpatronen en verwachtingen doorbreken die er zijn op basis van iemands gender, sekse of seksuele voorkeur.

GenderNet komt minstens vier keer per jaar samen. We bespreken een inhoudelijk thema aan de hand van een korte inleiding door een van de leden of door een externe deskundige. Verder wordt bekeken of de actualiteit reden geeft voor nadere standpunten of actie. Soms organiseren we activiteiten voor een ruimer publiek. Leden kunnen zich ook kortstondig aansluiten, of louter digitaal. Wat telt is dat we elkaar informeren en versterken.

 

Wil je graag deel uitmaken van deze werkgroep,
meld je dan hier aan