Silke werd in 1981 geboren in Oostende en groeide er op. De natuurgebieden De Grote Keignaert en het Oostendse krekengebied lagen letterlijk in haar achtertuin. In haar jeugd zag ze tijdens de vele fietstochten naar het centrum van Oostende, het Stadsrandbos gestaag groeien. In 1999 begon ze haar studies Afrikanistiek in Gent. Met enkele jeugdvrienden trok ze de wereld rond, van Midden-Amerika tot Azië. Ze verloor haar hart op het Afrikaanse continent maar zal altijd het meisje van de zee blijven.

Silke werd niet als politica pur sang geboren maar heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. De daadkracht die ze nu aan de dag legt, vindt ze terug bij haar ouders en grootouders. Vrienden noemen haar ondernemend, ambitieus en strijdvaardig. De grote uitdagingen van deze eeuw liggen voor ons. Silke maak met enige trots deel uit van de generatie politici die het verschil wil maken op het vlak van klimaat, natuurbehoud en samenleven. Dat doet ze nu in Oostende als schepen maar ze zal er alles aan doen zodat die Groene stem ook doorklinkt op alle andere politieke niveaus.

Ik wil graag tonen dat het anders kan, met een langetermijnvisie en los van individuele dienstverlening.

Ik zie mezelf als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie beleidsmakers.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?