Amper 5 procent digitale meters wordt gebruikt als slimme meter

07 December 2022

Amper 5 procent digitale meters wordt gebruikt als slimme meter

De uitrol van de ditigale meter loopt achterstand op en ze worden nauwelijks als slimme meter gebruikt, dat blijkt uit het antwoord van minister Demir op de vraag van Vlaams parlementslid Staf Aerts. 

Eind september beschikte 31% van de huishoudens over een digitale elektriciteitsmeter, goed voor 1.116.083 geplaatste digitale meters. Fluvius vervangt bij alle Vlaamse gezinnen de klassieke meter door een digitale meter. Fluvius werkt daarvoor straat per straat, wijk per wijk, gemeente per gemeente.

De ambitie blijft gehandhaafd om tegen 2024 80% van de huishoudens van een digitale meter te voorzien, tegen juli 2029 moet dat 100% zijn. Dan zal er een tandje moeten worden bijgestoken, want in haar antwoord geeft de minister toe dat bij het uitrollen van de digitale meter momenteel een achterstand is opgelopen. Daar zijn volgens de minister meerdere redenen voor: naast de negatieve perceptie rond de digitale meter na het Arrest van het Grondwettelijk Hof, spelen ook leveringsproblemen en een tekort aan voldoende technici om ze te installeren een rol. 

Wie zonnepanelen heeft geïnstalleerd voor 2021 en nog een klassieke elektriciteitsmeter heeft, kan op eigen initiatief een digitale meter laten plaatsen en in dat geval ook de retroactieve investeringspremie aanvragen. Indien deze huishoudens dit initiatief niet nemen, zal de plaatsing van de digitale meter pas plaats vinden vanaf 1 januari 2025. In totaal blijken zo'n 1.420 klanten zelf om een digitale meter gevraagd te hebben.

Opvallend was wel dat amper 56.039 klanten hun digitale meter effectief als een 'slimme' meter gebruiken en op de meter de 'P1'-poort geopend hebben. Als die P1-poort actief is kan je je verbruiksdata naar toepassingen doorsturen en bijvoorbeeld via een app op je smartphone je verbruik bijhouden of een slimme thermostaat aansturen. Amper 5 procent van de gezinnen maakt daar momenteel gebruik van, bij 95 procent functioneert de digitale teller dus niet veel anders dan een analoge meter. 

Met energiebeheersystemen kan je met je digitale meter dagelijks je energieverbruik opvolgen: je zal bijvoorbeeld meteen zien wat het effect is als je de thermostaat een graadje lager zet. Je kan er ook makkelijker sluipverbruik mee traceren: heel wat toestellen verbruiken immers nog elektriciteit als ze in stand-by staan, denk aan televisies, computers of modems. 

Wie meer inzicht wil in zijn energieverbruik is er dus bij gebaat om de slimme opties op digitale meter te activeren. Dat is gratis, maar moet je wel zelf doen. 

Wil je weten hoe je je digitale meter als een slimme meter gebruikt: meer info op de website van Fluvius.

Alle info over de parlementaire vraag van Staf Aerts op de site van het Vlaams Parlement

Blijf op de hoogte van het werk van Staf Aerts