Groen wil 8 mei als officiële feestdag

08 Mei 2023

Groen wil 8 mei als officiële feestdag

'Op 8 mei 1945 overwon de samenleving de zwarte periode van het fascisme, het zou een dag moeten zijn die we blijvend herinneren en vieren.'

Op 8 mei 1945 werd het fascisme overwonnen, een dag die volgens de groenen een volwaardige feestdag hoort te zijn en waarvoor Groen-parlementslid Meyrem Almaci een voorstel indiende in het parlement. 'De geschiedenis leerde ons pijnlijke lessen, we moeten ervoor zorgen dat die niet vergeten worden én niet herhaald worden. Op 8 mei 1945 overwon de samenleving de zwarte periode van het fascisme, het zou een dag moeten zijn die we blijvend herinneren en vieren', aldus Almaci.

Het voorstel van Almaci sluit aan bij de oproep van de 8 meicoalitie, een collectief van middenveld, vakbonden historici en mensen uit de cultuursector dat 8 mei in ere wil herstellen. Tot 1974 was 8 mei een vrije dag in ons land. De groenen en de 8 meicoalitie willen daar terug bij aanknopen. Op zondag 7 mei wordt de dag uitgebreid herdacht in het Fort van Breendonk. De groenen willen graag een stapje verder gaan en de dag jaarlijks op de 8ste zelf herdenken.

Almaci: 'Vandaag zien we dat breed in de samenleving allerlei initiatieven opborrelen om 8 mei het aanzien te geven die het verdient. Dat kunnen we verder versterken door van deze dag opnieuw een officiële herdenkingsdag te maken, net zoals in verschillende andere Europese landen al het geval is.' Daarnaast zou de Vlaamse Regering de bottom-up initiatieven kunnen coördineren en bredere uitstraling geven, zoals het Nationaal Comité ook doet in Nederland, stelt Almaci voor. 'Op die manier wordt het echt een herdenkingsmoment door en voor burgers.' Vandaag al zijn er tal van initiatieven die 8 mei herdenken, bijvoorbeeld de oproep van de rectoren om een verzetsmuseum op te richten, maar ook de verzetscafés die overal georganiseerd worden of het initiatief van Dany Neudt, lid van de 8 meicoalitie, die verzetshelden een gezicht geeft op Twitter.

Brussel nam alvast het voortouw. Op 8 mei wordt jaarlijks het Irisfeest gevierd, de Brusselse gewestelijke feestdag. In het Brussels Parlement namen de groenen het initiatief om de herdenking eraan te koppelen van de dag een officiële feestdag te maken. Het initiatief werd er unaniem goedgekeurd.

Federaal regeerakkoord
Het voorstel van de groenen is ingegeven door een passage van het federaal regeerakkoord: daarin werd voor het eerst voorzien dat de deelstaten een eigen betaalde feestdag mogen organiseren. Van de symbolische datum van 8 mei een officiële feest- en herdenkingsdag maken kan dus. Almaci hoopt dat de andere Vlaamse partijen openstaan voor het voorstel en het debat willen aangaan.

'Haatspraak creëert een voedingsbodem voor geweld, of het nu op grote of kleinere schaal is. Van 8 mei een officiële feestdag maken, zou een krachtig signaal zijn waarmee we tonen dat hoop en verdraagzaamheid altijd sterker zullen zijn dan haat', besluit Almaci. 'Tegelijk biedt het ons de mogelijkheid om onze waarden van vrijheid en democratie in beeld te brengen en te vieren.'