Abortus: 'Tijd voor serieus voorstel van cd&v'

28 Februari 2024

Abortus: 'Tijd voor serieus voorstel van cd&v'

'De bal ligt in het kamp van de christendemocraten. Blijven vasthouden aan 14 weken, dat is hetzelfde als dit dossier lamleggen.'

Groen-covoorzitster Nadia Naji wil dat er eindelijk stappen worden gezet in het abortusdossier. De groenen brachten achter de schermen al tot twee keer toe de meerderheidspartijen rond tafel, iets waar andere partijen nog geen initiatief toe genomen hadden. 'We willen nog een derde keer rond tafel mét deze meerderheid om een stap vooruit te zetten in het abortusdossier. Maar dan moet er serieus gepraat worden', benadrukt Naji. 'Er zijn jaarlijks honderden vrouwen die de grens moeten oversteken voor levensbepalende zorg, zorg waar ze recht op hebben. Ofwel blijft cd&v dit dossier blokkeren, ofwel gaan we nu echt serieus aan tafel.'

'De bal ligt in het kamp van de christendemocraten. Blijven vasthouden aan 14 weken, dat is hetzelfde als dit dossier lamleggen. Als de christendemocraten het menen dat ze serieus willen onderhandelen, dan moet die bereidheid aan tafel getoond worden', benadrukt Naji. De groene covoorzitster wijst erop dat cd&v ofwel toenadering kan zoeken tot de partijen die de termijn verder willen uitbreiden, ofwel het dossier kan loslaten.

'De termijn uitbreiden is één optie. Als dat niet kan voor de christendemocraten vanuit ethische overwegingen, dan is dat hun recht, maar dan roepen we op om een wisselmeerderheid toe te staan zonder die te blokkeren door dan elk voorstel naar de Raad van State te sturen. Op die manier kan een alternatieve meerderheid gevonden worden', aldus Naji. 'Voor ons heeft het echter absoluut een voorkeur om met deze meerderheid tot een gedragen voorstel te komen dat we samen kunnen goedkeuren.'

De groenen zelf willen de abortustermijn optrekken naar 18 weken Het advies om de termijn met 6 weken te verlengen ten opzichte van de 12 weken vandaag, kwam er na een wetenschappelijk rapport waarin deze termijn als consensus naar voor werd geschoven. Ook de verplichte wachttijd van een week willen de groenen schrappen. De christendemocraten willen de abortustermijn slechts optrekken tot 14 weken, een voorstel dat ruimschoots onvoldoende is voor de vrouwenbeweging en waardoor het dossier geblokkeerd zit.

Het abortusdebat flakkerde de voorbije maanden regelmatig op in de pers, de ene keer al met meer spektakel dan de andere. Intussen werkten de groenen achter de schermen aan een oplossing en brachten ze de meerderheidspartijen verschillende keren rond tafel. 'Het allerbelangrijkste is dat er een oplossing komt voor de honderden vrouwen die door ons zorgsysteem nu jaarlijks in de steek gelaten worden. Wij willen het debat voeren, maar op een bepaald moment moet je ook stappen kunnen zetten. Dat moment is nu', besluit Naji.