Europa maakt batterijsector groener en transparanter

14 Juni 2023

Europa maakt batterijsector groener en transparanter

"Onze auto's, woningen en ook onze industrie worden steeds meer elektrisch. Batterijen zijn daarom cruciaal voor onze toekomstige welvaart en klimaatdoelen. Fabrikanten worden verplicht om batterijen van smartphones of laptops opnieuw makkelijk vervangbaar te maken. Gedaan dus met het vastlijmen van jouw toestel. Het recht op reparatie komt hiermee een flink stuk dichterbij."

Het Europees Parlement stemt een nieuwe wet die batterijen duurzamer en efficiënter maakt waardoor de EU wereldleider wordt op het vlak van recyclage en circulariteit. Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu is bijzonder tevreden: "Onze auto's, woningen en ook onze industrie worden steeds meer elektrisch. Batterijen zijn daarom cruciaal voor onze toekomstige welvaart en klimaatdoelen."

Volgens de Commissie zal de batterijproductie in 2030 bijna 20 keer zo groot zijn. Het is dus belangrijk dat batterijen duurzaam, circulair, performant en veilig zijn over de hele levenscyclus. Daarom stelt de wet stelt een aantal doelstellingen vast.

Er komen minimumpercentages voor het inzamelen en voor recyclage van essentiële grondstoffen zoals lithium, kobalt, koper, en een minimumaandeel gerecycleerde grondstoffen in nieuwe batterijen. Zo creëert de wet een markt voor gerecycleerde materialen en versterken we onze autonomie.

Dat is een driedubbele winst volgens Sara Matthieu: "We creëren meer lokale jobs in de circulaire economie en verminderen onze afhankelijkheid van instabiele landen zoals Congo, of autocratische landen zoals China. Ook het milieu wint want we hoeven minder nieuwe grondstoffen te delven en verkleinen de steeds grotere berg afval."

Batterij smartphone vervangen wordt opnieuw mogelijk

Fabrikanten worden verplicht om batterijen van smartphones of laptops opnieuw makkelijk vervangbaar te maken. Gedaan dus met het vastlijmen van jouw toestel. Het recht op reparatie komt hiermee een flink stuk dichterbij.

We maken het de bedrijven ook makkelijker met de invoering van het productpaspoort voor elke batterij, dat op digitale wijze aangeeft wat de inhoud en herkomst is van de materialen, de verwachte levensduur, informatie over de duurzaamheid van de batterij en hoe ze moet gerecycleerd worden. De batterijen moeten ook makkelijk repareerbaar, herbruikbaar en demonteerbaar zijn.

Hiermee is de wet een voorbeeld en inspiratiebron voor de toekomstige wet rond circulair ecodesign van producten, die Matthieu in de milieucommissie van het parlement onderhandelt, en dat circulaire ontwerpcriteria bepaalt voor zowat alle producten die we gebruiken.

Een einde aan wantoestanden in mijnen en fabrieken

De wet is ook op andere vlakken een pionier. We verplichten de batterijproducenten om na te gaan of mensenrechten en werkomstandigheden in hun toeleveringsketen worden gerespecteerd. De zogenaamde zorgplicht moet wantoestanden in mijnen en fabrieken vermijden.

Matthieu: "De zorgplicht in de batterijwet is revolutionair. We willen die toepassen op alle producten, zoals textiel of meubels zodat schendingen van mensenrechten of werkomstandigheden voorgoed tot het verleden behoren."

Hoe gaan we samen naar een circulaire economie?