Bijna 1 op 5 kinderopvanginitiatieven krijgt tekort op pedagogie

23 December 2022

Bijna 1 op 5 kinderopvanginitiatieven krijgt tekort op pedagogie

Kinderopvang is meer dan een plaats waar je je kind 's morgens parkeert en 's avonds weer ophaalt.

Uit cijfers die Groen-parlementslid Celia Groothedde opvroeg bij minister Crevits blijkt dat Zorginspectie steeds vaker de pedagogische kwaliteit van kinderopvanginitiatieven ontoereikend noemt. Tussen 2015 en nu liep het gemiddelde zelfs op tot 1 op 5. 'Kinderopvang is meer dan een plaats waar je je kind 's morgens parkeert en 's avonds weer ophaalt. We waren al bezorgd dat de zware normen en de crisis in kinderopvang weerslag gingen hebben op kwaliteit. De cijfers over pedagogie lijken dat nu te bevestigen', klinkt het bezorgd bij Groothedde.

In 2015 stelde Zorginspectie bij 20 voorzieningen vast dat de pedagogische kwaliteit ontoereikend was, wat overeenkwam met 1 procent van de inspecties. In de jaren daarop schoot dat cijfer fel de hoogte in, waardoor het gemiddelde intussen op bijna 20 procent ligt. 2019 spande de bedenkelijke kroon met 518 vaststellingen van ontoereikende pedagogie, wat overeenkomt met maar liefst 40 procent van de inspecties. 

De stijging zette zich in kort na de verzwaring van de kindnorm naar 8 à 9 kinderen per begeleider, stelt Groothedde vast. Terwijl die in 2015 nog niet lang ingevoerd was, en nog niet alle kinderopvanginitiatieven volgens die verzwaarde norm werkten, bleven de vaststellingen laag. De jaren die erop volgden klommen de vaststellingen over gebrekkige pedagogie gestaag. Groothedde: 'Samen met het aantal kinderen per begeleider stijgen de vaststellingen van ontoereikende pedagogie. Intussen is er bij één inspectie op vijf sprake van ontoereikende pedagogie. Dat is erg verontrustend.' 

Groothedde merkt daarnaast op dat het totale aantal inspecties in de kinderopvang daalt. In 2019 waren er nog 1367 inspecties. In coronajaar 2020 waren dat er nog slechts 637. De corona-omstandigheden zaten daar ongetwijfeld voor iets tussen. De jaren nadien steeg het terug licht naar 728 inspecties in 2021 en naar in 803 inspecties in 2022, maar het niveau van 2019 werd niet meer gehaald. 'Zelfs op een kleinere totale hoeveelheid inspecties, schieten de vaststellingen van ontoereikende pedagogie de hoogte in. Dat maakt de cijfers nog alarmerender', klinkt het bij Groothedde.

Het Groen-parlementslid dringt er bij de regering Jambon op aan om de loodzware kindnorm naar beneden te halen zodat kindbegeleiders de tijd en ruimte krijgen om hun job goed uit te kunnen voeren. 'De regering Jambon heeft de crisis zo laten aangroeien dat mensen in de kinderopvang verzuipen. Ze willen kinderen kwalitatieve kinderopvang bieden, maar de loodzware eisen van de regering belemmeren dat. Veel mensen vertellen dat ze zich nu alleen met basiszorg kunnen bezig houden. Ook gooien heel wat gemotiveerde kindbegeleiders de handdoek in de ring, waardoor de crisis zich nog verder doorzet.’

‘Met honderd miljoen komen we er niet. De regering moet nú het aantal kinderen per begeleider beginnen te verlagen, of de kinderopvang crasht totaal. Als de regering-Jambon en minister Crevits de alarmbellen blijven negeren, is er straks geen sterke kinderopvang meer in Vlaanderen en Brussel.' besluit Groothedde.