Dan toch deal over betere werkomstandigheden platformwerkers

11 Maart 2024

Dan toch deal over betere werkomstandigheden platformwerkers

“Met dit akkoord zorgen we ervoor dat de algoritmes die platformwerkers aansturen eerlijker en transparanter worden. Ook zetten we een stap vooruit in de strijd tegen schijnzelfstandigheid.”

De EU-landen zijn het dan toch eens geworden over betere werkomstandigheden voor platformwerkers, zoals Uberchauffeurs en maaltijdbezorgers. Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu: “Met dit akkoord zorgen we ervoor dat de algoritmes die platformwerkers aansturen eerlijker en transparanter worden. Ook zetten we een stap vooruit in de strijd tegen schijnzelfstandigheid.”

Succes voor Belgisch voorzitterschap

Een eerdere poging onder Spaans en Belgisch voorzitterschap om fietskoeriers en Uberchauffeurs beter te beschermen kreeg onvoldoende steun van de EU-lidstaten, nu slaagt België hier alsnog in. Matthieu: "Vooral Frankrijk ging vol op de rem staan, op de kap van werknemers die amper sociale rechten en bescherming genieten. Gelukkig kon een meerderheid van de lidstaten vandaag uiteindelijk toch akkoord gaan." De lidstaten eisten en kregen meer zeggenschap in de concrete uitwerking van het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Toch blijft het volgens Matthieu positief dat bij een conflict tussen een werknemer en een platform over of iemand arbeidsrechten moet krijgen, het platform moet bewijzen dat er géén sprake is van een arbeidsrelatie. De bewijslast wordt dus omgekeerd.

Verbod op herkenning van emoties

Met het akkoord worden grote stappen gezet in het beëindigen van de willekeur van algoritmes die platformwerkers aansturen. Matthieu: ‘’Zo zijn onze voorstellen voor een verbod op emotieherkenning en het saboteren van vakbondsacties door middel van surveillance aangenomen. Als de wet in werking treedt moet een beslissing over ontslag altijd genomen worden door een persoon, in plaats van een algoritme. Ook moet er openheid zijn over de prijs van een opdracht en hoe die wordt bepaald. Deze regels vormen een wereldwijde primeur voor alomvattende regels voor management via algoritmes en daarmee een blauwdruk voor regels over kunstmatige intelligentie en werk, die we nodig hebben voor de hele arbeidsmarkt.’’

Het akkoord moet nu nog worden voorgelegd aan het Europees Parlement.