Demir keurt 4 van de 10 windmolens af

29 Oktober 2021

Demir keurt 4 van de 10 windmolens af

Het vergunningsbeleid windturbines van Demir is te wispelturig en te weinig: alsof ze bewust kansen laat liggen.

‘Vlaams Energieminister Demir (N-VA) blokkeert vaak hernieuwbare energie. Anders zou ze de positieve adviezen van experts niet van tafel vegen en zou ze meer windturbines  vergunnen. De afgelopen twee jaar kreeg ze 35 dossiers op haar bord. Daarvan zijn er 10 in de vuilbak belandt. Haar energiebeleid is te wispelturig en te pover,’ concludeert Groen-parlementslid Staf Aerts uit cijfers over vergunningen voor windturbines die hij opvroeg bij minister Demir. Hij becijferde dat Vlaamse gezinnen bijna 40 procent aan windenergie mislopen door het willekeurig beleid van minister Demir.

Aerts merkt op : ‘Ik kwam erachter dat er 22 projecten waren waar alle experten van de Vlaamse administraties achter stond en minister Demir toch zeven ervan in de vuilbak kiepert. Dat begint dan te lijken op een ideologische keuze eerder dan een weldoordacht energiebeleid.’

De Groen-politicus gaat verder: ‘ In totaal moest minister Demir haar zege geven over 35 projecten die Vlaamse gezinnen in energie voorzien. Tien van die projecten weigerde ze. Opvallend is dat het telkens over grotere windparken op land gaat die dus ook meer megawatt elektriciteit zouden produceren. Uiteindelijk werd van het gevraagde 335 megawatt bijna 40% niet goedgekeurd (131 megawatt).’

Minister Demir steekt stokken in wielen

‘Minister Demir is de energieminister die kleine stapjes neemt en stokken in de wielen steekt. Zo ontzegt ze duizenden huishoudens van goedkope windenergie. Vlaanderen heeft ook een Energieminister nodig die een stabiele koers vaart en grote stappen durft zetten. Zeker wanneer bij elk gezin de hogere energiefactuur in de bus valt, is het zuur dat Vlaanderen een Energieminister heeft die niet alle kansen grijpt die haar worden geserveerd op een gouden dienblaadje,’ benadrukt Aerts.

Aerts weet dat tegen 2030 de Vlaamse regering 2.500 megawatt aan windcapaciteit beoogt. ‘In augustus 2021 was er aan 1456 megawatt geïnstalleerd, terwijl het Windplan 2020 voor eind dit jaar al op 1500 MW vooropstelde. We kunnen ons het niet permitteren om achter op schema te lopen. De realiteit is vandaag duidelijk: de goedkoopste energie is de energie die komt uit duurzame bronnen.’

Aerts stelde uit de gegevens van minister Demir vast dat Vlaamse gezinnen het met 41 procent minder windenergie moeten stellen door het beleid van Demir. ‘ Wanneer de afgelopen twee jaar de adviezen van de experten wel gevolgd zouden zijn, dan waren er nu meer windturbines vergund en konden Vlamingen vandaag op 83 megawatt meer windenergie rekenen.

Hij voegt er tot slot nog aan toe dat minister Demir tegen de adviezen in de bouw van windturbines al weigerde om voorrang te geven aan kernactiviteiten in Mol.

Blijf op de hoogte van het werk van Staf

 

 

(foto: Luc Coekaerts CC)