Waterverbruik industrie daalt niet. Groen vraagt regering Jambon om maatregelen.

13 Augustus 2022

Waterverbruik industrie daalt niet. Groen vraagt regering Jambon om maatregelen.

'Meer dan een vierde van ons drinkbaar water wordt gebruikt door de industrie in hun productieprocessen, hoewel zij vaak geen water met drinkwaterkwaliteit nodig hebben. Minister Demir kondigde aan dat ze zou onderzoeken hoe de industrie drinkwater kan besparen, maar wetgeving blijft uit. Nochtans is bindende wetgeving noodzakelijk voor een daadkrachtig waterbeleid, zeker nu drinkwater steeds kostbaarder wordt en duurder dreigt te worden.' (Mieke Schauvliege)

Terwijl heel Europa kreunt onder de droogte en het drinkwaterpeil zakt, vloeit in Vlaanderen jaarlijks 27 procent van de totale hoeveelheid drinkwater naar de industrie. Ook twee jaar na de zogenaamde 'Blue Deal' van minister Demir zit er geen verbetering op dat cijfer. Dat blijkt uit info die Groen-parlementslid Mieke Schauvliege opvroeg. 'Meer dan een vierde van ons drinkbaar water wordt gebruikt door de industrie in hun productieprocessen, hoewel zij vaak geen water met drinkwaterkwaliteit nodig hebben. Minister Demir kondigde aan dat ze zou onderzoeken hoe de industrie drinkwater kan besparen, maar wetgeving blijft uit. Nochtans is bindende wetgeving noodzakelijk voor een daadkrachtig waterbeleid, zeker nu drinkwater steeds kostbaarder wordt en duurder dreigt te worden', klinkt het bij Schauvliege.

De zomer van 2022 gaat de geschiedenisboeken in als één van de droogste ooit. En toch worden er nog steeds liters en liters drinkbaar water gebruikt op plaatsen waar alternatieven mogelijk zijn, zoals in de industrie. Dat is niet langer te verantwoorden, vindt Schauvliege. 'Waar mogelijk moet er met ander water, zoals regenwater, gewerkt worden en moet er sterker ingezet worden op hergebruik. Daarnaast moet de regering Jambon onderzoeken hoe de industrie fors op water kan besparen en vervolgens de nodige stappen zetten om effectief te besparen. Tot die tijd blijft de waterkraan in de industrie openstaan.'

Met zogenaamde 'waterscans' wil minister Demir onderzoeken hoe de industrie water kan besparen, maar in de praktijk is daar nog niets van in huis gekomen. 'Aan een aankondiging hebben we niks als duidelijke en bindende beleidsmaatregelen vervolgens uitblijven', stelt Schauvliege vast. 'Water besparen is nu een vrijblijvende suggestie. De aanhoudende droogte toont ons glashelder dat de regering Jambon zich zulk vrijblijvend beleid niet langer kan permitteren, het is tijd voor actie.'

Focus op de Vlaming
Bij de beleidsstappen die de regering Jambon zet, wordt er vandaag voornamelijk gefocust op de gewone Vlaming, die bijvoorbeeld verplicht wordt een grotere regenwaterput aan te leggen bij de bouw van een nieuwe woning. Een stap vooruit die Schauvliege toejuicht, maar die veel meer kan betekenen als ook andere sectoren tot actie aangespoord worden. 'Van burgers verwacht de regering Jambon dat ze investeringen doen om droogtemaatregelen te nemen. Het is niet meer dan logisch dat ook de industrie tot de nodige inspanningen en investeringen wordt aangemaand om spaarzamer om te gaan met drinkwater', besluit Schauvliege.