Ecolo-Groen doet voorstel voor bescherming van intersekse kinderen tegen onnodige medische ingrepen

22 Februari 2024

Ecolo-Groen doet voorstel voor bescherming van intersekse kinderen tegen onnodige medische ingrepen

"Intersekse geboren worden is geen ziekte." - Parlementslid Kathleen Pisman.

Ecolo-Groen heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend om intersekse kinderen te beschermen tegen onnodige medische operaties die vaak vanaf zeer jonge leeftijd worden uitgevoerd. Deze onnodige ingrepen hebben tot doel het uiterlijk van de geslachtsorganen van het kind te veranderen om te voldoen aan esthetische en sociale normen, zonder dat het kind zijn of haar vrije en geïnformeerde mening daarover kan uiten. De ingrepen zijn onomkeerbaar en kunnen gedurende het hele leven van het kind lijden en moeilijkheden veroorzaken. Ons land is hierover al herhaaldelijk bekritiseerd op internationaal niveau, onder meer door het VN-Kinderrechtencomité in 2019.

"Intersekse geboren worden is geen ziekte; intersekse kinderen verdienen net als alle andere kinderen respect voor zichzelf en vrije keuze," zegt Kathleen Pisman, federaal parlementslid van Groen. "België kan één van de eerste landen worden waar intersekse kinderen beschermd worden tegen deze onnodige medische ingrepen."

Het wetsvoorstel van Ecolo-Groen omvat de volgende bepalingen:

  • Geen enkele interventie of behandeling mag worden uitgevoerd bij mensen met variaties in geslachtskenmerken zonder voorafgaande uitdrukkelijke, vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, in lijn met de wet op de patiëntrechten.
  • Actieve toestemming is ook nodig voor minderjarigen.
  • Interventies moeten plaatsvinden onder redelijke medische omstandigheden, dat wil zeggen in een ziekenhuis, door gezondheidswerkers die daartoe de noodzakelijke en aantoonbare competenties en ervaring hebben.
  • Zorgverleners die behandelingen uitvoeren die betrekking hebben op geslachtskenmerken moeten het hele proces aan hun patiënten uitleggen, mét psychologische ondersteuning.
  • Elke zorgverlener of ouder is verplicht de wet te respecteren.

Ecolo-Groen wil met dit nieuwe wetsvoorstel op termijn een bredere consensus creëren. “We kunnen enkel vooruitgang boeken door op een transparante manier in dialoog te gaan met de medische wereld en het maatschappelijk middenveld,” aldus Kathleen Pisman.