Federale regering steunt 21 projecten rond hernieuwbare energie en flexibiliteit

14 Juni 2023

Federale regering steunt 21 projecten rond hernieuwbare energie en flexibiliteit

“We hebben in ons land de brainpower én de wil om oplossingen uit te werken voor de uitdagingen van de toekomst. Met het ETF willen we die oplossingen kickstarten. De federale regering steunt 21 topprojecten. Dat zijn 21 oplossingen die ons minder afhankelijk maken van fossiel en het buitenland.” 

De federale regering maakt bijna 25 miljoen euro vrij voor 21 projecten rond energietransitie, en vooral rond flexibiliteit en hernieuwbare energie. Dat meldt minister voor energie, Tinne Van der Straeten. De middelen komen uit het Energietransitiefonds (ETF).

Het ETF zag in 2017 het levenslicht, met als doel onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energietransitie te ondersteunen. In totaal kwamen 51 voorstellen binnen na de projectoproep van november vorig jaar. Daarvan werden er 21 geselecteerd die voor subsidies in aanmerking komen. Via het fonds wordt de expertise van bedrijven en start-ups aangesproken voor de versnelling van de energietransitie.  

Flexibiliteit, een belangrijk thema in de energietransitie

Dit jaar ontvangen uitzonderlijk veel projecten rond hernieuwbare energie en flexibiliteit, twee kernthema's in de Belgische energietransitie, steun. Zoals vaak het geval is, waren er onder de winnaars een groot aantal samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijven. Op het gebied van flexibiliteit is er bijvoorbeeld Unleash, een initiatief van Thermovault en ULiège om te bestuderen hoe residentiële verwarming en industriële warmtepompen kunnen bijdragen tot de flexibiliteit van het elektriciteitsnet, en R-E-FLEX, dat verschillende bedrijven rond de KULeuven samenbrengt om een concept te creëren voor een modulair en schaalbaar oplaadstation dat flexibiliteit biedt aan het net.

Op het vlak van hernieuwbare energie wordt in een aantal projecten gekeken naar het upgraden van offshore windparken, zoals North-C-Blade (UGent, Engie Laborelec, ArcelorMittal, Innovyn, North Sea Port), dat zich richt op de recyclage van wieken, en FlexWind (UGent, ULiège, Ocas) dat innoveert rond het de levensduurverlenging van bestaande offshore windturbines en hun funderingen. PROOF (Elia, N-Side, UMons) wil de onderhoudsplanning op zee optimaliseren, terwijl OWiDEX een industrieel consortium rond provincie West-Vlaanderen, Parkwind, UGent en de VUB samenbrengt om de basis te leggen voor een kenniscentrum voor de ontmanteling van offshore windmolenparken. Bij de ingediende projecten was net als vorig jaar ook waterstof een centraal thema. Voorbeelden hiervan zijn BE-HyStore van Fluxys en de UGent, dat de mogelijkheid bestudeert om waterstofreserves aan te leggen op de site van Loenhout, of ReadHy (UCLouvain, UGent, CRM Group), dat de vermoeiing bestudeert van materialen die gebruikt worden in gastransportnetten en die gebruikt zullen worden voor het transport van waterstof.

Het volledig overzicht van alle winnende projecten vindt u op de website van FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Overzicht-gesubsidieerde-projecten-energietransitiefonds.pdf

Blijf op de hoogte van het werk van Tinne Van der Straeten