Groen vraagt spijkerharde garanties over sanering Oosterweel

19 Oktober 2022

Groen vraagt spijkerharde garanties over sanering Oosterweel

'Gezondheid zou altijd moeten primeren. Dat de regering Jambon de lat hoog genoeg legt, zal dus cruciaal zijn. Als de regering Jambon normen hanteert die minder ambitieus zijn dan de Europese richtlijnen dan moet ze verantwoording afleggen over de gezondheidsrisico's die ze daarmee aanvaardt.'

Vandaag bericht De Tijd dat overheidsbedrijf Lantis zal instaan voor de sanering van de Oosterweelsite, en niet massavervuiler 3M. Groen-parlementslid Mieke Schauvliege vindt het niet meer dan normaal dat er eindelijk een saneringsplan op tafel ligt, maar stelt zich grote vragen bij de gezondheidsnormen en de financiering van de werken. 'Gezondheid zou altijd moeten primeren. Dat de regering Jambon de lat hoog genoeg legt, zal dus cruciaal zijn. Vorige week werd er een nieuw PFAS-normenkader voorgesteld dat minder ambitieus is dan de Europese richtlijnen. Als de regering Jambon die normen hanteert, moet ze verantwoording afleggen over de gezondheidsrisico's die ze daarmee aanvaardt', beklemtoont Schauvliege. Ook over de financiering van de werken is Schauvliege duidelijk. 'Wij willen spijkerharde garanties van de minister dat de Vlaming niet financieel opdraait voor de vergiftiging van onze natuur en onze gezondheid door 3M.'

'Eindelijk ligt er een saneringsplan op tafel, het werd tijd', klinkt het bij Schauvliege, die erop hamert dat het plan voldoende ambitieus moet zijn. Over de gezondheidsnormen die gehanteerd zullen worden is namelijk nog niets bekend. 'De regering Jambon heeft jarenlang de voortgang van de Oosterweelwerken laten primeren op de gezondheid van de mensen en de omgeving. Na maandenlang met de voeten slepen, gaat overheidsbedrijf Lantis nu eindelijk een saneringsplan uitwerken. Tegelijk weten we niet welke gezondheidsnormen de regering Jambon en Lantis zullen hanteren. Als de regering Jambon zal werken volgens het nieuw voorgestelde normenkader, gaat ze onder de Europese lat, dat is een allesbehalve geruststellende gedachte', klinkt het bezorgd bij Schauvliege. 'Gezondheid zou het allerbelangrijkste moeten zijn voor deze regering, niet de voortgang van de Oosterweelwerken.'

Financiering
Nadat het PFAS-schandaal aan het licht werd gebracht, gooide minister Demir het op een akkoord met 3M dat zij 100 miljoen euro zouden betalen voor de gevolgen van de PFAS-vervuiling, een deal die gesloten werd op een moment dat het al duidelijk was dat de kosten veel hoger zouden liggen. Vandaag heeft 3M nog maar de helft van die 100 miljoen betaald en is het onduidelijk of zij zullen ingaan op de eis om bijkomende kosten te zullen betalen. 'Wij willen garanties dat de volledige factuur daarvan betaald wordt door massavervuiler 3M', aldus Schauvliege.

Niet alleen heeft het engagement om over te gaan tot sanering lang op zich laten wachten, de timing van de werken is nog niet duidelijk. Schauvliege benadrukt dat het cruciaal is dat de sanering gebeurt vóór of tegelijk met de heropstart van de de Oosterweelwerken. 'Achteraf saneren is zinloos. De grond moet gesaneerd zijn vooraleer er verder in wordt gegraven, anders blijft de gezondheid van de omwonenden bedreigd. Ook hierover willen wij spijkerharde garanties van minister Demir', besluit Schauvliege.

Foto: ©bobreijnders