Grensoverschrijdend gedrag: 'Nieuw meldpunt dreigt doel voorbij te schieten'

03 Juli 2023

Grensoverschrijdend gedrag: 'Nieuw meldpunt dreigt doel voorbij te schieten'

'Er zijn nog ontzettend veel vragen en losse eindjes in dit dossier. Of het meldpunt überhaupt iets zal bijdragen op vlak van hulpverlening is bijvoorbeeld nog erg onduidelijk. En toch wil minister Demir de oprichting ervan zo snel mogelijk doorduwen.'

De Vlaamse regering wil tegen september werk maken van een nieuw meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Heel opmerkelijk daarbij: minister Demir trok als Vlaams minister van Justitie de oprichting naar zich toe en passeerde daarbij Welzijnsminister Crevits. Groen-parlementslid Celia Groothedde stelt zich grote vragen bij de gang van zaken en vreest politieke profilering op kap van slachtofferhulp. 'Er zijn nog ontzettend veel vragen en losse eindjes in dit dossier. Of het meldpunt überhaupt iets zal bijdragen op vlak van hulpverlening is bijvoorbeeld nog erg onduidelijk. En toch wil minister Demir de oprichting ervan zo snel mogelijk doorduwen. Dat er een slecht meldpunt komt, lijkt ze veel belangrijker te vinden dan dat de slachtofferhulp in Vlaanderen versterkt wordt.' Daarnaast vindt Groothedde het problematisch dat bestaande hulporganisaties, die over enorm veel expertise beschikken, niet betrokken zijn bij de oprichting.

Een meldpunt dat in de eerst plaats gericht zou moeten zijn op hulpverlening, dreigt volledig ingekapseld te worden onder justitie en niet bij het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut, wat een veel logischere thuishaven voor een meldpunt zou zijn. Hoe dat is gelopen, daarover ondervraagt Groothedde minister Somers dinsdag. De keuze voor het Agentschap Justitie is namelijk op z'n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen en houdt grote risico's in voor de privacy, meent Groothedde. 'Slachtoffers die de stap zetten om melding te doen over wat hen overkomen is, willen in de eerste plaats in alle veiligheid gehoord worden. Niet iedereen wil meteen gerechtelijke stappen ondernemen. Wanneer een meldpunt ingekapseld wordt in het Agentschap Justitie is het erg onzeker of het tempo en de wil van het slachtoffer gerespecteerd zullen worden.'

Dat een samenwerking met de minister van Welzijn bovendien compleet ontbreekt, vindt Groothedde onverklaarbaar. 'Bij situaties van grensoverschrijdend gedrag zou hulpverlening de prioriteit moeten zijn. Niet met deze Vlaamse regering. Hier lijkt profilering van één minister die wil uitpakken met iets nieuws belangrijker.'

Intussen maakt de regering wel al budgetten vrij voor de oprichting van het meldpunt, hoewel het nog volstrekt onduidelijk is hoe de nieuwe organisatie zal werken, wat haar rol zal zijn en hoe die zal samenwerken met bestaande hulporganisaties. 'De plannen zijn tot op vandaag nog ontzettend vaag. Moest een vzw een subsidieaanvraag doen op basis van de halfslachtige plannen die er nu zijn, ze zouden er nooit budget voor krijgen. En terecht, overheidsgeld dient verstandig gespendeerd te worden. Het is ontzettend kwalijk dat de Vlaamse regering die hoge eisen niet aan zichzelf stelt', hekelt Groothedde.

Groothedde besluit: We hebben nood aan sterk beleid rond grensoverschrijdend gedrag. Een versterking van onze hulpverlening en de bijhorende opvolging door politie en justitie moedigen we aan, die is ook broodnodig. Maar in plaats daarvan kiest minister Demir voor een persoonlijk project waarvan de meerwaarde voor slachtoffer tot op vandaag volstrekt onduidelijk blijft. Dit is een project voor de vitrine, niet voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag.'

Volg het nieuws van Celia