Groen: "Beter laat dan nooit dat de regering werkt aan een toekomstvisie op landbouw"

19 Februari 2024

Groen:

Mieke Schauvliege: "Groen heeft afgelopen legislatuur al tal van voorstellen ingediend voor een toekomstbestendige landbouw. In juni vorig jaar organiseerden we hierover een visiecongres in het parlement. De Vlaamse regering kan wat inspiratie opdoen uit de voorstellen die Groen heeft ingediend de voorbije jaren in het parlement"

Groen klaagt aan dat de regering afgelopen legislatuur te weinig werk heeft gemaakt van een toekomstvisie op landbouw. Vlaams fractieleider voor Groen Mieke Schauvliege: "Het is veelzeggend dat Jo Brouns er nu pas aan begint. Beter laat dan nooit zeker? Voorbije vijf jaar heeft Groen een hele reeks concrete initiatieven ingediend in het parlement om boeren structureel eerlijke prijzen te bieden en te voorkomen dat landbouwgronden omgevormd worden tot private tuinen of paardenweien. We moeten meer grond vrijwaren voor duurzame landbouw."

Volgens Groen ontbreekt het in het Vlaams parlement al jaren aan een echt debat over een toekomstvisie voor de landbouw in Vlaanderen. Schauvliege: "Groen heeft afgelopen legislatuur al tal van voorstellen ingediend voor een toekomstbestendige landbouw. In juni vorig jaar organiseerden we hierover een visiecongres in het parlement." Volgens de partij weigerden de Vlaamse meerderheidspartijen cd&v, N-VA en Open VLD steeds het debat. Schauvliege: "Vaak met een drogreden, zoals: 'het is niet aan de politiek om te zeggen hoe een landbouwer zijn bedrijf moet runnen'. In de praktijk kozen ze dus volop de kaart van de agro-industrie."

Door het massale boerenprotest wordt het gebrek aan visie op de toekomst van de Vlaamse landbouw terug aan de kaak gesteld, door landbouwexperten zoals professor Tessa Van Avermaete, professor Olivier Honnaey en ook administrateur Generaal Joris Relaes (voormalig kabinetschef bij cd&v). Schauvliege: "Zelfs de Vlaamse regering is nu wakker geschoten. Eén van de conclusies van de regering na overleg met de landbouwers vorige week is dat ze een langetermijn-toekomstvisie op de landbouw willen voorbereiden. Lachwekkend laat, maar beter laat dan nooit." 

Schauvliege: "De Vlaamse regering kan wat inspiratie opdoen uit de voorstellen die Groen heeft ingediend de laatste jaren in het parlement." Een concreet voorstel van de partij? Schauvliege "Zorg voor minstens 15% biolandbouw in Vlaanderen tegen 2030 en een boost voor de afzet van biologische producten door in te zetten op het aankoopbeleid van overheden en grote promotiecampagnes voor bio. Verder willen wij de verpaarding en vertuining van landbouwgrond tegengaan en voldoende betaalbare grond vrijwaren voor duurzame en lokale landbouw."

De partij wil ook een eerlijke prijs garanderen voor de boeren, met langetermijncontracten met de hele sector, naar het Franse voorbeeld. Schauvliege: "Boeren krijgen een gegarandeerde prijs die minstens voor drie jaar geldt. Boeren mogen niet de speelbal van de wereldhandel zijn."

Tienpuntenplan van Groen voor een eerlijk landbouwbeleid

 1. Eerlijke prijzen voor boeren, naar het Franse voorbeeld. Boeren krijgen een gegarandeerde prijs die minstens voor drie jaar geldt. Boeren mogen niet de speelbal van de wereldhandel zijn.
 2. Voldoende betaalbare grond vrijwaren voor duurzame, lokale landbouw, en de verpaarding en vertuining ervan tegengaan .
  • Ons politiek werk in het Vlaams parlement: document nog niet beschikbaar op website van het Vlaams parlement.
 3. Voorkomen dat landbouwgronden omgevormd worden tot riante tuinen of privé-paardenweiden door veel strikter om te gaan met vergunningsaanvragen voor functiewijzigingen in landbouwgebied.
 4. Tijdelijk moratorium op de verkoop van landbouwgronden in eigendom van overheidsinstanties zolang er geen toekomstvisie is voor de Vlaamse landbouw.
 5. Een afbouwtrajectvoor de invoer van overzeese stikstof in de vorm van soja en het gebruik van kunstmeststof. Minder dieren dus en niet alleen minder varkens. Zorgen dat we krachtvoer voor landbouwdieren zelf telen of in de buurt inkopen. Vlaanderen als circulaire hub ook voor circulaire landbouw.
 6. Alternatieven voor vlees en onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen stimuleren, zowel in de productieketen als de consumptieketen.
 7. Meer duurzame landbouw in een korte keten, zodat gezonde en lokale voeding voor iedereen betaalbaar en binnen handbereik is.
 8. Minstens 15% biolandbouw in Vlaanderen tegen 2030 en een boost voor de afzet van biologische producten door in te zetten op het aankoopbeleid van overheden en grote promotiecampagnes voor bio.
 9. Het Vlaams Landbouw Investeringsfonds heroriënteren naar een transitiefonds dat boeren die duurzaam willen gaan produceren financieel ondersteunt.
 10. Géén handelsakkoorden die oneerlijke concurrentie met lokale en duurzame landbouwers veroorzaken, zoals het huidige akkoord met Mercosur.