Groen: meer kinderbijslag voor 70% van de gezinnen

13 Mei 2014

Groen: meer kinderbijslag voor 70% van de gezinnen

Met de zesde staatshervorming wordt ook het systeem van kinderbijslag overgeheveld naar de gemeenschappen. Groen komt nu met een eigen, extern berekend, model voor de kinderbijslag.

Voorzitter Wouter Van Besien: “Volgens berekeningen door Centrum voor Economische Studies van de KU Leuven zou 70% van de gezinnen met kinderen in ons model meer kinderbijlslag krijgen. En dringen we de kinderarmoede met 40% terug in Vlaanderen, zonder dat we het budget voor kinderbijslag verhogen.”

Groen merkt dat het huidige systeem van kinderbijslag de kinderarmoede niet verhelpt, integendeel. “Vandaag komt niet iedereen gelijk aan de start. 424.000 kinderen leven onder de armoedegrens. Kinderen uit gezinnen met financiële problemen nemen die achterstand bijna heel hun leven mee. Vandaag krijgt de kleine zus in een rijk gezin een grotere kinderbijslag dan het enige kind in een arm gezin. Het bestaande systeem werkt dus niet. Via het becijferde model van Groen dienen we een mokerslag toe aan kinderarmoede,” licht Van Besien de beweegredenen van zijn partij toe.

“De cijfers van OESO bevestigen onze analyse. Er gaat veel geld naar kinderen maar het armoedeniveau blijft bijzonder hoog. De kinderarmoede ligt met 13% in België een stuk hoger dan in landen met een gelijkaardig investeringsniveau.” gaat Van Besien verder.

Het huidige systeem van kinderbijslag is nagenoeg een vlak systeem. Arm of rijk krijgt vandaag bijna even veel. “In het model van Groen krijgt elk kind in een gezin evenveel kinderbijslag. Een kind uit de allerarmste gezinnen (laagste 10%) krijgt gemiddeld 316 euro per maand. Een kind uit de allerrijkste gezinnen (top 10%, maandelijks inkomen boven de 9000 euro) krijgt gemiddeld 90 euro. Hoe groter de armoede waarin een kind opgroeit, hoe meer kinderbijslag het krijgt. Volgens de berekeningen die de KULeuven uitvoerde zou op deze manier 70% van de gezinnen met kinderen meer kinderbijslag krijgen en nagenoeg alle eenoudergezinnen winnen erbij,” besluit Van Besien.

Ontdek hier hoe Groen kinderen en jongeren wil ondersteunen