Groen hekelt toenemende verharding in Vlaanderen

12 December 2022

Groen hekelt toenemende verharding in Vlaanderen

'Goed beleid voeren is meer dan af en toe een aankondiging doen of een boompje planten, dat bewijzen deze cijfers zwart op wit.'

De verharding in Vlaanderen blijft in een sneller tempo toenemen dan de ontharding. Netto komt er jaar na jaar meer beton bij, een trend die al aanhoudt sinds 2014. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. Dat is problematisch volgens Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. 'Vlaanderen is ontzettend kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Elke bijkomende vierkante meter verharding is een bedreiging. De regering Jambon weet dat ook en geeft zichzelf wel de doelstelling te ontharden, maar in realiteit blijven de betonmolens in alle hevigheid draaien. Goed beleid voeren is meer dan af en toe een aankondiging doen of een boompje planten, dat bewijzen deze cijfers zwart op wit. Er moet onmiddellijk een verhardingsstop komen.'

In openruimtegebieden - gebieden bedoeld voor natuur, bos en landbouw - gaat de verharding in stijgende lijn, ook tijdens de bestuursperiode van de huidige Vlaamse regering. Sinds 2018 steeg de verharding van 46.370 hectare verder door naar 49.470 hectare. Dat is vooral te wijten aan de bijkomende verharding in landbouwgebieden waar met een toename van 2.860 hectare verharding - een oppervlakte zo groot als ongeveer 4000 voetbalvelden - de snelste stijging te zien is. Dat komt omdat er in het landbouwgebied veel niet-landbouwactiviteiten toegelaten worden - oude boerderijen die omgevormd worden tot woningen of kantoren bijvoorbeeld - die tot bijkomende verharding leiden.

'In gebieden waar verharding sowieso al niet de bedoeling is, slaagt de regering er niet in om de betonwoede te stillen. Dat heeft nefaste gevolgen voor onze weerbaarheid tegen droogte en hevige regenval, natuurfenomenen waar we door de klimaatverandering steeds vaker mee te maken zullen krijgen', waarschuwt Schauvliege. Het Groen-parlementslid dringt erop aan dat de regering haar beleid grondig bijstuurt en meteen werk maakt van een verhardingsstop.

Blue deal
Schauvliege merkt op dat ook de Blue Deal van minister Demir er niet in slaagt de betonmolens stil te leggen. Nochtans wordt die deal door de regering telkens als het antwoord op de droogteproblematiek in Vlaanderen naar voor geschoven. 'Proefprojecten en losse initiatieven hier en daar zijn niet voldoende. Zonder structureel beleid, wetgeving en opvolging blijven losse initiatieven een druppel op een hete plaat. Daar waarschuwden we de minister al herhaaldelijk voor en vandaag bewijst zich dat overduidelijk in de cijfers.'

Het Groen-parlementslid diende in het parlement al verschillende voorstellen in om de verharding te stoppen én sterk in te zetten op ontharding. Maar die kregen nog geen gehoor. 'Er zijn in Vlaanderen 20.000 kilometer aan wegen die niet meer gebruikt worden. Met een beetje wil kan de regering Jambon die op korte termijn ontharden, dat zou een eerste quick win zijn, want de nood is duidelijk hoog. Waarom de regering daar geen werk van maakt, is onbegrijpelijk', aldus Schauvliege.

Betonstop
Het Groen-parlementslid verwijst ook naar de betonstop. De oppositie heeft de stemming van die deal nog even kunnen tegenhouden in het parlement, maar in januari wordt er definitief over de deal beslist. De betonstop - inname van open ruimte - is nauw verweven met de verhardingscijfers - feitelijke verharding. 'De betonstop dreigt uit te draaien op een miljardendeal die bovendien de open ruimte niet zal beschermen omdat die zich alleen richt op de woonreservegebieden. De nieuwe cijfers tonen aan dat openruimtegebieden evenmin gespaard worden. Het is nog niet te laat voor de meerderheidspartijen om werk te maken van een échte betonstop in plaats van deze halfslachtige miljardendeal', besluit Schauvliege.