Groen wil sterkere CREG voor lagere energiefacturen

22 November 2023

Groen wil sterkere CREG voor lagere energiefacturen

Groen wil, via de CREG, de macht over onze energiefactuur verleggen van de producenten naar de consumenten. 

Groen-parlementslid Kim Buyst: "Vandaag hebben energieproducenten een informatievoorsprong van maximaal 6 maanden op zowel de consument als de energieregulator CREG. Als we dat omkeren kunnen we consumenten helpen om, via de CREG-scan, beter geïnformeerde keuzes te maken tussen verschillende energieproducten en hun energiefactuur zo naar beneden krijgen."

Gedaan met informatie-achterstand

Vandaag geven energieproducenten slechts halfjaarlijks (en binnenkort maandelijks) informatie over hun lopende contracten aan de CREG. Maar die informatie is volgens Buyst te laat en te beperkt. "We hebben tijdens de energiecrisis gezien hoe snel de energiemarkt kan veranderen. De energieproducenten weten met alle digitale tellers tegenwoordig heel veel over ons verbruik, ze kunnen dat dan ook delen met de consumenten en de overheid," vindt Kim Buyst.

"Groen wil een sterkere CREG, als waakhond en verdediger van de belangen van de energieconsumenten."

"Als de producenten correct en in realtime doorgeven wat consumenten werkelijk betalen aan energiekosten en welke volumes effectief verrekend worden, dan wordt het energiebeleid veel correcter," zegt Buyst. "Bovendien gaan consumenten met de CREG-scan hun beste energieproduct en hun beste voorschotbedrag voor vandaag kunnen bepalen en niet voor de situatie van een paar maanden geleden."

Bijkomend voordeel is dat wanneer CREG over deze uitgebreide data beschikt, deze ook ingezet kan worden om een accuratere inflatieberekening te kunnen uitvoeren. Dat laatste was een oproep van professor Schoors in De Tijd van 12 november 2023. Hij riep op om de gewichten van energieproducten in de indexkorf sneller te updaten om zo een juiste energie-inflatie te kunnen berekenen. Kim Buyst besluit: "Meer transparantie van de energieproducenten naar de overheid en de consumenten toe, moet leiden tot eerlijkere concurrentie tussen de energiebedrijven en finaal tot lagere prijzen voor de klanten."

 

Volg het werk van Kim Buyst op de voet