Iedereen heeft recht op een vangnet

Als pedagoog heeft Gwen in verschillende sociale contexten gewerkt. Door zo dicht bij de mensen te staan en samen met hen stappen te zetten, werd snel duidelijk dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Mensen die hulp nodig hebben botsen tegen muren maar ook mensen die hulp willen bieden, botsen tegen diezelfde muren. Toegang tot hulp en zorg is een basisrecht en moet voor iedereen mogelijk kunnen zijn zonder ellenlange wachtlijsten. Werken aan een sociale samenleving waarin iedereen gedragen wordt, daar wil Gwen voor gaan.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?