Ilse van Dienderen

Provincieraadslid Antwerpen

Elke dag gaat er liefst zes hectare open ruimte in Vlaanderen. Vanuit de Antwerpse provincieraad wil Ilse die onbezonnen bouwwoede een halt toeroepen. Op haar verlanglijstje voor Antwerpen staan onder meer een radicaal klimaatbeleid, verbindingen tussen de belangrijkste natuurgebieden, een duurzaam waterbeleid en efficiënte fietsverbindingen. Ze wil ook dat de provincie mensen betrekt bij het beleid, want nu wordt er nogal makkelijk boven de hoofden beslist.

'Vlaanderen moet haar open ruimte koesteren'

Ilses groene engagement is diepgeworteld. Ze werd lid van onze partij in 1993 en was twaalf jaar lang districtsraadslid in Antwerpen. In 2009 kreeg ze de BAM en de actiegroepen in de districtsraad bijeen voor een themacommissie rond de Oosterweel. Dat was toen een primeur.

Ilse gaat graag naar concerten in de Roma en brengt haar vakantie vaak door op de fiets, met haar zoon en drie dochters.