IPCC-rapport: 'Tijdsvenster om in te grijpen sluit zich, meer actie nodig'

28 Februari 2022

IPCC-rapport: 'Tijdsvenster om in te grijpen sluit zich, meer actie nodig'

'Massaal inzetten op hernieuwbare energie is iets waar ons land het voortouw in kan nemen en waar álle overheden in dit land op moeten inzetten' (Meyrem Almaci)

Dat is de reactie van Groen-voorzitster Meyrem Almaci op het nieuwe IPCC-rapport dat vandaag gepresenteerd wordt. Verrassend is het nieuwe rapport niet, opnieuw alarmerend des te meer. 'Nu al zijn er onomkeerbare processen in gang gezet die impact hebben op al het leven op aarde. Meer dan ooit is er nood aan politieke actie door alle overheden in ons land,' beklemtoont de Groen-voorzitster. 'Hoewel de wereld momenteel focust op andere dingen, mogen we deze crisis niet links laten liggen.'

Ons aanpassen aan de klimaatopwarming is niet genoeg, benadrukt het IPCC: beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat de huidige crisis niet verder ontspoort. Daarvoor is actie nodig op allerlei domeinen, van industrie en mobiliteit tot voeding en energie. 'Massaal inzetten op hernieuwbare energie is iets waar ons land het voortouw in kan nemen en waar álle overheden in dit land op moeten inzetten,' benadrukt de Groen-voorzitster. Ook vanuit geopolitiek oogpunt is dat belangrijk. 'Het conflict in Oekraïne en de energieprijzen die de hoogte inschieten, wijzen op het belang van energie-onafhankelijkheid. Net als het conflict in Oekraïne toont dit rapport aan dat we moeten loskomen van fossiele energie.'

Het IPCC-rapport concludeert dat natuur en biodiversiteit meer bescherming nodig hebben. Naast het beperken van onze uitstoot in verschillende domeinen, is het ook essentieel om sterker in te zetten op de bescherming van onze biodiversiteit. Het IPCC-rapport stelt namelijk vast dat er nu al permanente schade is. ‘Betere bescherming van natuur en biodiversiteit is prioritair’, vindt Almaci, die erop wijst dat ook ons fysiek en mentaal welzijn lijdt onder de klimaatcrisis. 'Hittegolven van de voorbije jaren of de waterbom afgelopen zomer hebben ons al pijnlijk hard doen voelen hoe kwetsbaar we zijn. Het is in belang van ons allemaal dat actie wordt opgedreven, door de overheid in de eerste plaats, samen met bedrijven, middenveld en burgers.'

Op de klimaattop in Glasgow in november werd het doel om de opwarming binnen de 1,5 graden te houden opnieuw bevestigd. Uit het rapport blijkt dat de opwarming intussen al op 1,1 graden zit. 'Als we het leven op aarde leefbaar willen houden, hebben we geen tijd te verliezen', besluit de Groen-voorzitster.