In Beringen kwam hij al verschillende malen tussen in de gemeenteraad rond thema’s als gelijkheid, gezonde huisvesting, tegen partnergeweld, een beter openbaar vervoerplan en pleit hij voor meer middelen voor jongeren en kansarmen. Hij zorgde ervoor dat niet alleen lokale politici, maar ook de Beringenaren hem leerden waarderen. Irfan houdt ervan om van mening te wisselen over allerlei maatschappelijke thema’s. Hij zetelt sinds 2023 in de Beringse gemeenteraad.

"Ik geloof oprecht dat jongeren willen deelnemen aan een menselijke, eerlijke en gezonde samenleving. Daar wil ik samen met hen voor gaan."

Al in zijn tienerjaren komt hij op voor anderen en durft hij zijn mening te geven. Hij leerde op jonge leeftijd al de harde realiteit van de maatschappij kennen. In de sociale woonwijk waar hij opgroeide, hielp hij regelmatig mee als vrijwilliger en stak hij al te graag zijn handen uit de mouwen. Die ervaringen hebben mee zijn engagement bepaald. Naast zijn politiek engagement en voltijdse job is Irfan ook vrijwillige mantelzorger voor Petra.

Irfan wil dat iedereen zijn talenten optimaal kan benutten. Als vakbondsafgevaardigde neemt hij het op voor de arbeidsrechten van zijn collega’s. Verder is hij enorm geïnteresseerd in wat de mensen boeit en hoe zij zich voelen binnen de huidige samenleving.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?