Het is nu of nu. De tijd die we nog hebben om een klimaatcatastrofe af te wenden is beperkt.

De volgende legislatuur wordt dus cruciaal. Als 17-jarige werd ik lid van Groen omdat ik ervan overtuigd ben dat België een voortrekkersrol moet spelen in de omschakeling naar een duurzame samenleving.

Dat is een win-win verhaal. We beschermen de aarde en tegelijkertijd zorgen we voor gezondere lucht, meer groen in de buurt, meer jobs,… Dat wil jij toch ook?

Limburg moet beter worden ontsloten met het openbaar vervoer zodat meer mensen gecharmeerd kunnen worden door de alternatieven voor de wagen.  

We mogen de volgende generaties niet opzadelen met een factuur van onze foute keuzes.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?