Regering Jambon kent ambitie noch schaamte

24 Maart 2023

Regering Jambon kent ambitie noch schaamte

Schermen met het feit dat je het minder slecht doet dan vroeger, is een lui argument. Doe beter.

'Niet alleen liggen de ambitie en resultaten van de regering Jambon veel te laag om de CO2-uitstoot terug te dringen, ze ligt er zelfs niet van wakker dat ze daarmee al haar verantwoordelijkheden ontloopt', klinkt het verbolgen bij Groen covoorzitster Nadia Naji.

'Broodnodig klimaatbeleid wegzetten als 'zottigheden die we niet gaan doen', is hallucinant en onverantwoord, bovendien in een week dat een nieuw IPCC-rapport bekend werd gemaakt', hekelt de groene covoorzitster die daarmee verwijst naar de uitspraken van minister Demir die niet van plan is haar ambities op te schroeven, vandaag in De Standaard.

Niet alleen stelt de regering Jambon zichzelf lagere klimaatdoelen dan Europa van de regering vraagt, de regering haalt zelfs de eigen lage lat niet. 'Schermen met het feit dat je het minder slecht doet dan vroeger, is een lui argument. Doe beter', klinkt het stellig bij Naji.

'De klimaatcrisis rust op onze schouders, maar ligt ook in onze handen. Veel burgers doen dagelijks wat ze kunnen om ons klimaat te beschermen. Maar de Vlaamse regering, die op grote schaal impact kan hebben, weigert consequent om ambitie te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. De Regering moet mensen helpen de klimaatomslag te maken. Het is compleet onverantwoord.'

Voor Naji moet minister Demir eindelijk werk maken van de zonne-omslag in Vlaanderen en inzetten op energie-efficiëntie. De Regering Jambon moet het openbaar vervoer uitbouwen en zorgen dat de vervuilende industrie aan banden wordt gelegd.