Maak van de Koninklijke tuin een publiek park

06 Februari 2017

Maak van de Koninklijke tuin een publiek park

Wordt de Koninklijke tuin in Laken binnenkort publiek toegankelijk?

Wordt de Koninklijke tuin in Laken binnenkort publiek toegankelijk? Als het van Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) afhangt in elk geval wel. “Mensen hebben nood aan groene ruimte in de stad.” In bepaalde armere zones van de stad is er zeer weinig groen. Eén van die zones is gelegen in Laken. “Daar is al een gigantisch grote groene ruimte: de Koninklijke tuin met een oppervlakte van 186 hectare. Of het equivalent van 250 voetbalterreinen.”

Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) houden een vurig pleidooi om de Koninklijke tuin in Laken publiek toegankelijk te maken. “In de Brusselse kanaalzone bedraagt de gemiddelde oppervlakte openbaar groen 0,5 m2. Dat is schadelijk. We weten dat groene ruimte onmisbaar is voor mensen hun fysieke en mentale gezondheid.” Daarom ijveren Groen en Ecolo voor meer openbaar groen.

De hoofdstad van Europa

Hoewel het Brussels gewest over relatief veel groen beschikt, valt op hoe ongelijk verdeeld de groene ruimte precies. Vooral het centrum met de kanaalzone oogt zeer grijs. “Het is een arme en dichtbevolkte zone in de stad. De mensen die er wonen hebben net als iedereen recht op meer groen.” Precies daarom opent de Koninklijke tuin in Laken perspectief. Het geeft de mensen uit de omgeving de kans om te genieten van de natuur.

Daarnaast zou meer groen ook het algemeen beeld van Brussel ten goede komen. “Meer en meer steden kiezen ervoor om meer parken en bomen aan te leggen, speelruimte voor kinderen te voorzien en vrije recreatiemogelijkheden te creëren. Brussel kan als hoofdstad van Europa eigenlijk niet achterblijven.”

Noorse Koninklijke familie

De groenen vonden een inspirerend voorbeeld in Oslo. Daar maakt de Noorse koninklijke familie er alvast geen probleem van om het mooie natuurdomein rond het paleis open te stellen. Hun recht op privacy wordt er uiteraard gerespecteerd en hun veiligheid evenzeer gegarandeerd. “Als we het Noorse voorbeeld volgen, heeft Brussel er alvast een fantastische nieuwe groene zone bij,” besluit een enthousiaste Maes.