Michiel, een gedreven 18-jarige, gelooft sterk in de kracht van politiek als instrument voor positieve verandering. Zijn betrokkenheid bij het klimaatprobleem is diep geworteld, geïnspireerd door de beweging van klimaatjongeren die de straat opkwamen en een urgentie creëerden die de politiek niet kan negeren.

Met vastberadenheid streeft Michiel ernaar groene initiatieven te bevorderen, schone energie te omarmen en klimaatactie op alle niveaus te stimuleren. Zijn ambitie reikt verder dan alleen het behoud van de planeet; hij wil een wereld creëren waarin ecologisch bewustzijn de norm is en waarin de generaties na ons een leefbare toekomst hebben.

Sluit je aan bij Michiel en stem voor een groenere toekomst! Samen kunnen we een krachtig signaal sturen en de weg banen naar duurzame verandering.

"De toekomst hangt af van wat je vandaag doet" - Mahatma Gandhi

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?